Utveckla Göteborg

Kategori: årskrönika

Nyårshälsning från Nätverket – Vad hände 2019?

 

2019 lämnar över

Ett år är till ända. Ja, till och med ett decennium går mot sitt slut. 2019 blir 2020. Så vad har hänt under detta sista år på 2010-talet ur ett Västlänksperspektiv? Tja, egentligen ingenting.


För att kunna skriva denna nyårskrönika bläddrade jag tillbaka i nyhetsflödet. Det är förvånansvärt lite nytt som kommit fram. Den, ur Västlänksmotståndets perspektiv, största nyhet – och bedrövelse – kom 1 februari och var Högsta Domstolens avslag på vår överklagan vad det gäller miljödomen. Det var ett bedrägligt beslut, men knappast oväntat. Oväntat var dock att HD inte tog några av motståndets inverkan i beaktande och med det visade att politiska projekt är viktigare att genomföra än att följa Sveriges Rikes Lag. Något som vi i motståndet under detta decennium har gång på gång kunnat att konstatera.

Med HDs avslag kunde Trafikverket med öppna syndafallsportar gå all in med sitt projekt. Något de faktiskt redan under första halvan av 2018 hade önskat sig genom att begära och erhålla verkställande, det vill säga att köra igång trots att den juridiska processen fortfarande pågick. Nu när vi blickar tillbaka ser vi att projektet knappt har styrfart.

Trots att Trafikverket vill ge sken om en sak, visar verkligheten något helt annat. Bortsett från Station Centralen, den kanske enklaste etappen av de alla, ligger byggarbetet minst ett år försenat på respektive område.

Kvarnberget heter det delprojekt från Station Centralen i höjd med Operan till Residenset där Station Haga tar vid. Här finns bland annat övergången över Götatunneln, som måste förstärkas för att klara av tyngden från Västlänken. Det momentet skulle vara avklarat december 2018, men är tidigast klar sommaren 2020, det vill säga en försening på 1,5 år. Här har de även problem med att säkerställa säkerheten för boende i gropens närhet samt att Trafikverket fortfarande inte har någon lösning på den höjning som måste bli då Västlänkstunneln tvingas gå ovan jord. Och då har man som sagt inte ens egentligen påbörjat det riktiga arbetet med tunneln.

Station Haga är minst ett år försenat. Även det innan de där har börjat gräva. Exempelvis skulle, enligt Trafikverkets tidsplan till Mark- och miljödomstolen, fördämma Rosenlundskanalen mellan november 2018 till mars 2019. Kanalen fördämdes istället november 2019 och väntas vara det fram till våren 2020. Debaclet för arbetstunneln från Linnéplatsen är välkänt. I april 2019 skulle de nått 400 meter in i berget, nu när vi går in i år 2020 har Trafikverket kommit 300.

Det ser likadant ut för Station Korsvägen. Arbetet med arbetstunnlarna går i maklig takt. Där kryddas problemen även med att olika delar av projekteringen är öppet osams och hot mellan underleverantörerna hör till vardagen.

Så under 2019 hände inte mycket ur Västlänksfrågan. Det vi ändock vet är att göteborgarna blir allt mer bittra över projektet. Det visar SOM-institutets årliga mätningar. Förre ordförande för kommunstyrelsen sade i en intervju att ”när bygget väl kommer igång kommer fler att uppskatta det”. Hon hade fel. Aldrig har så många som nu varit negativa och kritiska till Västlänken. Och förklaringen är till största del alla medlemmar i detta nätverk: Stoppa Västlänken Nu.

För det är med er oförtrutet engagemang, glöd och kämpande som allt fler och fler får upp ögonen vilket vansinnigt ”yttersta dumhet” som Västlänken är. En del vill påstå att det inte går att stoppa Västlänken. Jag vill hävda att de har fel. Än finns tid. Ja, just tiden är vår viktigaste bundsförvant just nu. För ju längre tid det tar att bygga Västlänken, desto mer pengar går åt. Och pengar, det har inte projektet gott om där redan reservkapitalet är intecknat.

Nätverket fortsätter under 2020 att granska Västlänksprojektet. Alla stenar är inte vända, och nya dyker upp i leran. Som exemplet från i Påsk i våras då Linnéplatsens arbetstunneln påstods blev saboterad vilket inte riktigt verkar vara en korrekt bild utan en annan lär visas upp under kommande år.

Så nätverket ser fram emot nya spännande avslöjanden under 2020. Och vi ser fram emot att se mer av denna kämpaglöd som har blivit ett signum för Västlänkskampen. Det är ett nytt annalkande år, ett år där vi gemensamt säger ”STOPPA VÄSTLÄNKEN NU!”.

Gott Nytt År

/Mats

Årskrönika 2015 – Året som gjorde skillnad

Årskrönika 2015 - Året som gjorde skillnad2015 var året som gjorde skillnad. Det är då vårt engagemang klädde av Västlänksalliansens kejsare naken och det är året när göteborgaren tog ställning mot Västlänken.

Fast vi har bara börjat. Faktiskt kräver vårt arbete under 2016 en ännu större uppoffring. För under det kommande året väntas vi se en rafflande politisk och juridisk strid. Men det är enbart till vår fördel. Observera det som Trafikverket i somras skrev i sin rapport om attityden till Västlänken: ”Ju mer man vet om Västlänken, desto större är motståndet”.

Å andra sidan, att ta en strid, det är vår styrka. Nätverket har kämpat sedan 2007 och under förra året eskalerade motståndet stort för att under 2015 växa sig än större. Och visst växer det än mer.

En tendens vi har kunnat se är att Västlänksalliansen har under året försökt gjuta olja på vågorna, att förminska debatten. Ett av deras mantra är att debatten är över. Fast som vanligt har Västlänksalliansen i sakfrågor fel. Fakta har ju aldrig varit deras starkaste ämne. Och inte ens i att räkna antalet debattartiklar i Västlänksämnet. För trots att det var ett valår förra året så var antalet debattartiklar i Göteborgsposten nära nog lika många som i år, runt 100 stycken. Det visar inte på minskat intresse, det visar på ett ökat. Förklaringen kan vi lite ironiskt finna i årets första debattartikel: ”Trafikverket blundar för fakta”.

För så har 2015 sett ut.

I december förra året kom Järnvägsplanen, det vill säga i det närmaste slutgiltiga förslaget hur Västlänken väntas byggas. Den i kombination med Järnvägsutredningen från 2006 har slagit blå dunster hos alla. Fast inte i det positiva ordalaget. Sällan har ett projekt blivit så avklätt av sina egna rapporter. Trovärdigheten i att Västlänken ska leva upp till de guld och gröna skogarna som i reklamkampanjerna är så låg att det är något som inte längre används. I själva verket väljer vill man inte gärna prata om Västlänken längre. Den ska bara genomföras. Och med tanke på vad som medlemmar i nätverket har avslöjat under året är det kanske inte så konstigt:

Om kapaciteten:
– Kapacitetsökningen uteblir och pendlarna får i framtiden lika många pendeltåg att välja mellan som de har idag
– Restiden ökar för majoriteten av pendlarna
– Dagens Centralen klarar uppsatta målbilder av resandet
– Centralens kapacitetsbrist beror främst på fel utformad bangård
– Med Västlänken uppstår nya kapacitetsbrister i minst motsvarande nivå vid Olskroken och vid Almedal

Om riksintressen:
– Utan utredning tillskrevs Västlänken år 2006 som riksintresse, men hade aldrig blivit ett riksintresse enligt dagens regelverk
– Flera hundra träd skövlas än vad som har beskrivits
– Residenset står på lera utan grund i sten

Om byggtiden:
– Götatunneln stängs helt av upp till ett år
– Dragningen genom Liseberg beror på felaktiga beräkningar hos Trafikverket
– Kostnaden för sträckan mellan Operan till Residenset är orimligt låg
– Från Kämpebron till Packhusplatsen byggs över kanalen en ny stadsdel av baracker

Om visioner:
– Lika många tåg kommer att trafikeras år 2035 som idag
– Gullbergsvass kan bebyggas redan idag och har inget med Västlänken att göra
– Övrig stadsutveckling har inget med Västlänken att göra.

Ovanstående är enbart ett axplock av fakta som har kommit fram via nätverket. Tack vare nätverkets medlemmar har den fakta fått spridning som motvikt till Göteborgs stads och Trafikverkets marknadsföringsmaterial, den som berättar om de guld och gröna skogarna. Det har skapat en trovärdighet i nätverkets arbete.

För det är fakta göteborgaren efterfrågar. Det är därför tusentals av oss har gått ut på gatorna i demonstrationer – de största på länge. Och när vi lär oss mer, förstår vi mer. Och när vi förstår mer, vill vi en sak: inte bygga Västlänken. Det berättade nämligen Trafikverkets opinionsundersökning de genomförde i somras. Den sammanfattade just det att ju mer man kan om Västlänken, desto större är dess motstånd. Parallellt presenterade SOM-institutet sin årliga studie om attitydundersökning till Västlänken och den visade att majoriteten av göteborgarna numera är emot planerna om en pendeltågstunnel.

Den lilla grupp som fortfarande är för Västlänken kallar vi numera för ”Västlänksalliansen”. Deras ambition är alltså hämma utvecklingen av opinionen. För dem är det inte längre viktigt att driva frågan varför Västlänken ska byggas, de är mer engagerade i att poängtera att Västlänken ska byggas. De saknar helt enkelt argument varför. De lutar sig därför enbart på ordet ”ska”. Det är deras enda räddning. Och det vill rädda är deras egna prestige. För inget annat finns.

Året 2016 kommer vi att slå hål på den prestigen. Det är vårt löfte.

Vi har visat varför Västlänken inte ska byggas. Och det kommer vi att fortsätta att visa. Fler avslöjanden ligger och pyr och väntar på att bli offentliga. Därtill samlar vi krafter som på flera olika plan kommer att stödja de processer som nu väntar oss, som det juridiska och det politiska, och hur och på vilket sätt kommer vi efter nyår berätta i detalj. För nu går vi in i ett nytt år och där behöver vi varje medlem – ny som gammal – och dess stöd. För målet, det är precis det som majoriteten av göteborgarna vill: Stoppa Västlänken Nu!

Och med det tackar vi för året som har varit, men samtidigt kavlar upp ärmarna för det kommande. Njut av kvällen och njut av framtiden.

Gott Nytt År!

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook