Stoppa Västlänken Nu

Utveckla Göteborg

Kategori: Hänt i veckan (sida 1 av 4)

Faktakoll av faktakoll – antal resande till Haga Station

Nätverket ”Ja till trängselskatt” har ett självpåtaget uppdrag att ifrågasätta det vi skriver och publicera det under rubriken Faktakoll. Det är ju bra i sig, men hur lyckas de egentligen? Carina tar ett varv till med antalet resande i Haga. 


I förrgår den 18:e februari publicerade vi ett inlägg om ett missvisande diagram över hur många fler som reser med tåg till följd av en  station i Haga för Västlänken  http://stoppavastlanken.nu/hur-manga-fler-reser-fran-station-haga/. Detta fick snabbt ett svar under rubriken Faktakoll på webbplatsen hos Ja till Trängselskatt.

Ett diagram i järnvägsutredningens utställningshandling med tillhörande text anger alltså att antalet resenärer ökar med 24.000, medan det i underlagsrapporten framgår att antalet nåbara arbetsplatser inom 45 minuter ökar med 24.000 jämfört med nollalternativet vilket motsvarar 17 procent i Haga-Korsvägen och ”drygt 16 procent” i övriga utredningsalternativ. Det totala antalet arbetsplatser beräknas till 590.000. Detta är siffror som inte bör kunna misstolkas och som är fullt logiska.

Men Ja till Trängselskatt, här anförda av någon som heter Sören, har använt det felaktiga diagrammet i ett flertal artiklar lyckas att misstolka.  Här försöker de påskina att jag blandat ihop siffrorna och att det i själva verket är en text på nästföljande sida som anger antalet fler resande till 24.000. Hur 24.000 fler nåbara arbetsplatser skulle kunna ge 24.000 fler resande förklarar man dock inte.

https://jatrangselskatt.se/2017/02/19/faktakollen-6-carina-bulic-om-resenarer/

Men vi vänder på bladet för att se vad som står på den sidan i underlagsrapporten. På nedre delen av sidan har man förvisso kastat in motsvarande diagram som i utställningshandlingen, förmodligen i all hast eftersom det hamnat över texten.

Faktakoll av faktakoll – antal resande till Haga Station

Fortfarande står det ingenting i texten som förklarar detta diagram. Ingenstans finns en härledning av de påstådda 24.000 fler resande. (Notera dock att det står i sista stycket att samtliga alternativ frigör kapacitet i Gårdatunneln!) Om vi istället tittar lite längre upp på samma sida hittar vi istället ett annat diagram.

Faktakoll av faktakoll – antal resande till Haga Station

Här kan vi se att andelen nåbara arbetsplatser från station Haga endast är 0,3 procentenheter högre än för Korsvägen. 0,3 procent av de 590.000 arbetsplatserna ger därmed 1.770 fler nåbara än med Station Haga utöver station Korsvägen.

Men Sören & Co vidhåller i sitt resonemang att Haga-Korsvägen ger 12.000 fler resenärer än en Västlänk med bara en station vid Korsvägen. 12.000 resenärer skulle enligt Ja till Trängselskatts världsbild genereras av  att 0,3 procent fler arbetsplatser kan nås.

Då tar vi fram räknestickan igen. 12.000/0,3 procent = 4.000.000 arbetsplatser.

Fine. Om man tror att en pendeltågsstation i Haga ligger inom nåbart avstånd för 82 procent av samtliga sysselsatta i hela Sverige (4,9 miljoner år 2016 enligt SCB) så förstår jag äntligen varför man är så positiv till denna station. Det hade jag också varit.

/Carina

Här kan den som själv vill bilda sig en uppfattning ladda ner de aktuella dokumenten och se var siffran 24.000 fler resande via Station Haga återfinns. En egen faktakoll helt enkelt!

Det missvisande diagrammet finns här:

Järnvägsutredningen, utställningshandling del 1, sid 9.
I underlagsrapporten hittas uppgifterna på sid 46-47.

 

Sammanfattning – januari. Stormar, myter och Gårda

Undertecknad har varit dålig på att summera de gångna veckorna, trots att de varit ganska händelserika. Det beror på att jag istället ägnat mig åt att sammanfatta Västlänkens järnvägsplan.  Jag har prioriterat det eftersom det fortfarande förekommer missvisande information och myter från såväl kommunen, Trafikverket som de få kvarvarande ja-propagandisterna.

Järnvägsplanen är en juridisk handling som just nu ska prövas av Trafikverkets jurister (och som senare ska överklagas hos regeringen och eventuellt Högsta Domstolen) och sammanfattningen består av komprimerade texter samt bilder direkt ur järnvägsplanens dokument. Trots detta anklagas vi fortfarande för att sprida osanningar, domedagsprofetior, uppvisa brister i vår källkritik, etc, från västlänkskramarna. Visst är det lite kul att de inte själva tror på vad de läser?

Sammanfattningen finns på vår webbsida, direktlänk nedan. Än saknas det sista geografiska kapitlet, från Liseberg-Almedal samt en sammanfattning av information som gäller hela Västlänken.

http://stoppavastlanken.nu/i-vastlankens-spar/

Trafikverket vill också belysa hur det blir under byggtiden i sitt senaste nyhetsbrev. Genom att hänvisa till en länk om Citybanan. Och nu måste jag faktiskt dra lite på smilbanden. De första dagarna pekade länken nämligen på en sida där det stod att Citybanan till större delen går genom berg av god kvalitet samt har en parallell räddningstunnel. Jag raljerade lite över skillnaderna mellan dessa tunnlar när jag delade länken:

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Citybanan/Byggnation/

… Och troligen noterades mitt inlägg av Trafikverkets informatörer, för när jag nu klickar på länken i nyhetsbrevet igen pekar den på en helt annan sida med allmän text om Citybanan. ”Nya träd på Odenplan blommar nu i vår” är en av rubrikerna. Fniss.

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Citybanan/

 

På debattsidan har det stormat. Igen.

Här är det två arkitekter som berättar varför Västlänken förhindrar stadsutveckling och vad man kan göra med Gullbergsvass om Gårdaalternativet byggs istället. Inlägget fick ingen replik.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2940736-lejonstaden-kan-ge-upptill-20-000-nya-lagenheter

Och den här debattråden är fantastisk. Tre namnkunniga veteraner inom trafikområdet ställer en väl underbyggd fråga om resandeunderlaget för Station Haga. Svaret ger uttryck som ”svävande”, ”snömos” och ”irrelevant” nya djup. Vilket debattörerna konstaterar i sin slutreplik. Tråden illustrerar västlänksdiskussionen i ett nötskal:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2958259-inga-svar-pa-vem-som-reser-till-och-fran-haga-med-vastlanken

Länsstyrelsen får sig en välförtjänt känga från Rädda Skansberget, som varit med förr:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2958320–lansstyrelsen-goteborgs-stads-lydiga-redskap-

Och så har en gammal folkp… ursäkta, liberal, tagit bladet från munnen och ifrågasätter Västlänkens sträckning. Även här är det Haga som ifrågasätts.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2977602-garna-vastlanken-men-inte-via-haga

Trafikverket går i svaromål, återigen i sitt nyhetsbrev. Här försvarar man valet av Haga genom att berätta om svårigheterna med att dra Västlänken via Järntorget. Samt att det minsann ska byggas en del. Bortanför Järntorget Och hänvisar till att det bor hela 17.000 i Haga. För att riktigt understryka det kommersiella trycket i området ackompanjeras texten av en bild på den nedlagda 7Elevenbutiken vid Haga Kyrkoplan.

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2016/2016-02/vad-ska-en-station-i-haga-vara-bra-for/

Precis som Martin Wannholt och Theo Papaiouannou varnade för i november har det nu blivit så att trängselskatten, som enligt avtalet om det Västsvenska Paketet skulle finansiera bland annat Västlänken, nu konfiskerats av finansdepartementet för att fylla på de tomma ladorna. Martin Wannholt är arg och Johan Nyhus låtsas bli ännu argare, så nu ska stadsjuristen avgöra om det icke förhandlingsbara avtalet brutits.

Hur arg Jonas Ransgård är framgår inte, men han borde åtminstone bli lite förvånad då han hävdade att avtalet om TS-pengarna var ”lika säkert som riksobligationer”. Men han kanske syftade på sådana utställda i Burundi.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/trangselskatten-regeringen-behaller-intaktern

Den 28 januari antogs, föga förvånande, detaljplanen och genomförandeavtalet för Västlänken i kommunfullmäktige. Debattens vågor gick höga, vilket Johan Nyhus tycker är ”skôj”.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2973165-protesterna-mot-vastlanken-fortsatter

Sammanfattning – januari. Stormar, myter och GårdaGårdagruppen, som ligger bakom förslaget om Centralstation Gårda, lade samtidigt i en högre växel och har hyrt utställningslokalen på Stadsbiblioteket i två veckor. Utställningen, som lär ha kostat max en tiondel av Trafikverkets utställning om Västlänken (den stora röda som ambulerade för något år sedan) har blivit en formidabel succé. Den visar både visionen om Göteborg med en Gårdastation och hur en sådan kan samverka med lokaltrafiken och  den informerar också om Västlänken.

Flera tusentals göteborgare har besökt utställningen, så även Trafikverkets folk och några politiker, bland annat Johan Nyhus. Utställningen pågår till söndag 7 februari och i slutminuterna står det ungefär 326 – 0 i matchen mellan Gårda och Västlänken. I vårt facebookforum finns ett flertal filmer som visar hur Gårdagruppens egen Zlatan, arkitekten Gunnar Anjou, sakligt och pedagogiskt sågar Västlänken i höjd med fotsulorna, utan att ens ändra tonläge.

Gunnar och resten av gänget i Gårdagruppen visar att de är fullblodsproffs och de som raljerat över ”gamla griniga gubbar vid köksbordet med för lite att göra” borde bokstavligen få äta upp hela utställningen. Frigolitmodellen av Stena Danica i Hagagropen skulle bli en lagom söndagsmiddag för Johnny Magnusson, till exempel.

Rekommenderar varmt en söndagspromenad till biblioteket för er som inte varit där än!

Hänt i veckan vecka 51 – Lermassor och Mats Grauers

Lermassor och Mats GrauersDet lackar mot jul men västlänksgrytan har börjat koka igen efter förra veckans adventsmys. Massor av julklappar är bättre än lermassor.

Veckan inleddes med den förtjusande nyheten att ingen har en aning om vart man ska transportera och dumpa ett tiotal miljoner ton överskottsmassor från Västlänken och några andra byggprojekt. Lastbilar och annan kapacitet saknas också. Leran anses vara det största problemet. Mängderna driver dessutom upp priserna för hanteringen.

Och nu är det bråttom för allt utom Västlänken ska vara klart till det stora jubiléet. Kommunen utesluter inte att bidra med kommunmark för att bygga lerhögar på. Med de aktuella mängderna är det bäst att ni som inte bor på friköpt tomt ser upp…

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2927154-lermassor-stort-problem-infor-400-arsjubileet

Trafikverket lovar ett förslag till sommaren samt bedyrar att ”Vi jobbar för att det ska bli så bra som möjligt”. Och därmed känner vi oss förstås fullständigt trygga.

Samtidigt efterlyser Trafikverket någon som vill ta hand om deras lermassor.  Vi anar intresset för några miljoner ton förorenade massor är så överväldigande att biljettsläppet till Håkan Hellströms Ullevispelning bleknar i jämförelse.

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2927150-trafikverket-vi-jobbar-pa-en-losning-till-leran

Jan-Ove Nilsson skriver om Västlänken i tidningen Stadsbyggnad på ett strålande förtjänstfullt sätt. Artikeln är väldigt läsvärd, både för de som ännu inte kan rabbla hela västlänkskatekesen och för oss som trodde vi redan hade koll på samtliga dumheter. Själv lärde jag mig att bilar på Förbifart Stockholm tydligen släpper ut mindre koldioxid än bilar som lämnas hemma Nödinge för att ägaren kan åka tåg till Haga.

http://stoppavastlanken.nu/wp-content/uploads/2015/12/Stadsbyggnad-nr-6-2015-Fem-sk%C3%A4l-f%C3%B6r-G%C3%B6teborg-att-stoppa.pdf

Lermassor och Mats GrauersPå onsdagen antog kommunstyrelsen detaljplanen för Västlänken med siffrorna 11-2. Martin Wannholts yrkande wann inget större gehör.

Ransgård tycker beslutet betyder att ”vi är på väg framåt”. -Nej, det är du som är på väg mot ett nytt jobb…

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2930721-detaljplan-for-vastlanken-antagen

Samma dag satte Frölundas ordförande Mats Grauers ner foten. Han verkar inte dela uppfattningen att Göteborg är på väg framåt. Snarare får Västlänken skulden för förlama staden till den grad att planerna på ny arena skrinlagts. ”Det är möjligt att stadens ledning är nöjd med Västlänken och nya cykelbanor…”, tror Grauers. Det tror tyvärr jag också.

”Vi ska trampa i lera upp till knäna…” inleder han nästa salva.  När jag läst resten är jag hockeyfan.

Det slutar troligen med att Frölunda flyttar till Frölundaborg. Lååångt ifrån närmaste västlänksstation.

http://www.gp.se/sport/ishockey/frolunda/1.2929370-grauers-far-vi-ett-nej-maste-vi-agera

Här vill jag stanna upp och be er anteckna den 28 januari i kalendern. Då ska nämligen detaljplanen och genomförandeavtalet för Västlänken upp i kommunfullmäktige. Där sitter 81 ”förtroendevalda” och ska fatta beslut i denna ödesfråga.

Det är ett ypperligt tillfälle att kontakta dessa politiker och tala om hur de bör rösta och varför. En stor del av dem lär inte sitta kvar efter 2018 om de inte kammar till sig. Här finns en lista med mailadresser. Använd föreslagen text eller börja formulera egen redan nu och skicka efter helgerna.

http://stoppavastlanken.nu/kontakta-politikerna/

För andra gången på kort tid går Trafikkontoret ut och vädjar om att vi ska ställa bilen och resa på andra tider år 2018.  Man visar en karta med röda fläckar på. Där ska man undvika att köra. De har dock undvikit att tala om att de flesta fläckarna borde vara tre – fyra gånger så stora.

Det saknas också några röda fläckar, t ex från Länsresidenset bort mot Göta Älvbron. Trafikkontoret kanske inte känner till att det ska grävas ett schakt längs hela sträckan?

När detaljplan och genomförandeavtal ligger under klubban och övriga projekt redan är igång, har man alltså inte en susning om vart lermassor, människor och trafik ska ta vägen under ett årtionde framöver. Det är alltid kul att ha med proffs att göra.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/undvik-dessa-platser-2018

Resultatet i folkomröstningen om trängselskatten har nu analyserats av Henric Oscarsson och Dennis Andersson, som gett ut en bok i ämnet.

En del av analysen publiceras på denna webbsida. Intressanta noteringar är bland annat att

1) göteborgarna inte i någon högre utsträckning följde sitt partis linje i denna fråga

2) det finns inget samband mellan i vilken grad man kör bil själv och hur man röstade

3) folkomröstningen mobiliserade väljargrupper där valdeltagandet normalt är lågt

Däremot är korrelationen stark mellan lågt förtroende för våra politiker och motstånd mot trängselskatt.  Författarna verkar vara överraskade av detta. Det är inte jag. Göteborgarna blev lovade att slippa trängselskatt och sedan myglades den igenom ändå. Enbart för att finansiera den mest idiotiska tågtunnel världen skådat. Det vore därför intressant om Oscarsson et al analyserade sambandet mellan kunskap om Västlänken och trängselskattemotstånd.

Författarnas egen kunskap om Västlänken verkar emellertid begränsad, då de avslutar resonemanget med en tes om den ”numera påbörjade byggnationen”.

http://www.henrikoscarsson.com/2015/12/goteborgarna-och-trangselskatteomrostni.html

/Carina

 

Hänt i veckan vecka 49 – Svenska Mässan och Station Korsvägen m.m.

Svenska Mässan och Station Korsvägen m.m.”Det sägs att Västlänken ska göra tågsystemet i Västsverige mer robust”, inleder Mats Lövgren det här inlägget. Och beskriver sedan pedagogiskt att det är just vad det inte blir. På grund av Västlänken.

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/30/1187/

På tisdagen kom Anders Högströms slutreplik till Martin Wannholt och mig i Metro. Denna ”oberoende debattör” har låtit ”expertgranska” sin tolkning av rättsläget med – Trafikverkets jurister.  Dessutom hänvisar han till en gammal dom. Om inte Trafikverkets jurister kan informerat honom om att nyare prejudikat upphäver äldre så kan vi se fram emot en promenadseger.

På tal om äldre så dristar han sig att ställa svaret till Martin med tilltalet ”du och Carina Bulic” trots att vi båda undertecknat vår replik. Vänta nu, var det inte vi som var griniga gamla gubbar?

http://www.metro.se/metro-debatt/regeringens-beslut-galler-alltid/EVHola!vtZQZzLw0DaFI/

För övrigt tycker jag att det är rätt roligt att Högströms anlete under en hel vecka pumpats ut flitigt av Metro tillsammans med den här skylten. En bild säger ju mer än tusen ord…

högström v49Högström ligger verkligen i. Men han orkade inte omformulera sina feltolkade slutsatser, utan skickade samma artikel som i Metro (den 25 november) till GT.

Västlänksanhängarna har ju konsekvent sågat GT för dess inblandning i folkomröstningen, men nu duger den plötsligt.

http://www.expressen.se/gt/klart-att-vastlanken-kommer-att-byggas/
Medan Högström förlitar sig på Trafikverkets jurister, förlitar vi oss på en professor i miljörätt. Vilket vi upplyser Högström om här. Det är mycket exercerande i juridik nu, men kontentan är att EU-rätten står över svensk rättspraxis och den här gången råkar det vara till vår fördel. Ibland är EU bra att ha, eller hur?

http://www.expressen.se/gt/vastlanken-kommer-provas–kan-stoppas/

Som veckans lördagsgodis får vi nog anse att GTs rubriksättning på förstasidan kvalar in…

julklapp v49

Svenska Mässan vill expandera och dess ordförande, Roger Holtback, en gång i tiden VD i Volvo Personvagnar, yvas över mässans framtid:

”I hjärtat av Skandinavien, mitt mellan huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Och här har själva Mässan ett oslagbart cityläge som blir ännu bättre år 2025 då Västlänkens nya station vid Korsvägen står klar, säger han och målar upp scenen av resenärer som äntrat tågen på hemmaplan åker hela vägen till Korsvägen och sen går raka vägen in till Svenska Mässan.”

Eeeh… för det första påstår inte ens Trafikverket att Västlänken ska vara klar före 2026 och för det andra har fjärrtågen aldrig varit påtänkta för Västlänken. För det tredje åker affärsresenärer knappast tåg från Oslo om vi inte får snabbtåg. Jag gissar att Holtback blandat ihop snabbtåg och Gårdaalternativet med Västlänken. ”De negativa är de mest pålästa”, som det konstateras i Trafikverkets egen attitydundersökning.

Och tänk vad snopna köpenhamnsresenärerna ska bli när de först åker förbi mässan med tåget, fem-sex minuter senare landar på Göteborg C, därefter måste gå 5-6 minuter norrut i snedregn och sedan ta tåget som minst sex minuter runt motsatta sidan av stan från mässan sett. För att sedan få veta att de lika väl kunde gått rakt ut till Drottningtorget och tagit 2:ans spårvagn direkt till Korsvägen på sju minuter. Och på detta sätt har sparat sisådär 30-60 miljarder.

Ännu snabbare resväg får de om vi bygger ut Lisebergs station för ett par hundra miljoner och byter namn på den till ”Göteborg Södra” eller något mer göteborgskt som ”Gothenburg Event Center”. Att måla om skyltar är billigt. Då kan fjärrtågen gå direkt dit och stanna utanför mässans nya stråk mot Mölndalsån. Holtback, som är civilekonom, borde kunna se fördelar i detta.

http://www.gp.se/ekonomi/1.2915750-massan-tornar-upp-sig-an-mer

I artikeln presenteras också utbyggnadsplaner för Svenska Mässan och Gothia Towers. Det är bara det att mycket av dessa måste vänta tills Västlänken är klar, som Mats Lövgren beskriver här… Den våta filten förlamar alltså även mässans expansion. Och utan att besökare kan ”åka hela vägen till Korsvägen”. Såvida inte alla besökare är från Surte och Kållered i framtiden, förstås…

https://www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu/permalink/10153681081124566

Trafikverket och regionen har ju slagit till med en adventskalender om Västsvenska Paketet som står på Centralstationen. Nu finns den också på webben så att alla får ta del av innehållet.

Som omslagsbild har man valt en bilkö och en halvtom buss på den bullerstinna asfaltsöknen Övre Husargatan, vilken man tydligen betraktar som ett strålande paradexempel på lyckad trafiksatsning.   Detta säger en del om omdömet hos regionens kommunikatörer.

I tredje luckan berättas om Västlänkens effekt på Centralstationen, 1125 tåg per dag minsann! Den siffran har dock Mats Lövgren redan slagit hål på i det här inlägget:

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/12/nastan-dubbelt-sa-manga-tag-pa-centralen-att-trolla-med-statistik/

Med tanke på att man räknat varje tåg två gånger är det intressant att man ens kan presentera en siffra, för i lucka tre framgår att man inte vet om det är 200 eller 300 tåg per dygn som ska gå i Västlänken…

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Aktuellt-om-Vastsvenska-paketet-och-trangselskatter/201512/vastsvenska-paketets-adventskalender—dagens-lucka/

Vad hoppas vi ska finnas under lucka 24?  Missa inte jultävlingen om vad vi kan hitta i det Västsvenska Paketet sista lucka…
https://www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu/permalink/10153683797824566

/Carina

Hänt i veckan vecka 48 – Debattartiklar och adventskalender

Debattartiklar och adventskalender Den här veckan kan det inte ha varit kul att vara i Västlänkens kläder. Smockorna har haglat och försvaret varit i lamaste laget.

Förra veckan anklagade ju Martin Wannholt och Theo Papaioannou kommunen för att riskera att dra på Göteborgs Stad miljardkostnader för Västlänken. Tydligen tog den smällen mitt i solar plexus för först efter måånga dagar skickades två tjänsteman fram med detta fascinerande innehållslösa svar.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2903399-normalt-avtal-for-vastlanken

Slutrepliken kom snabbt. Wannholt och Papaioannou försatt inte chansen att ytterligare såga kommunens totalt ansvarslösa hantering av ärendet samt tillbakavisa faktafelen i tjänstemännens replik.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2906826-underlag-som-goms-i-sno-kommer-upp-i-to-

Veckans Lövgren:

Mats Lövgren gräver djupare i abrovinschernas abrovinsch, vändspåret i Almedal. Som ni vet kommer fler pendeltåg norrifrån än söderifrån vilket tvingar Korsvägen att bli säckstation. Men på grund av Västlänkens konstruktion kan ju inte tågen vända där utan måste tuffa iväg under Liseberg och Jakobsdal för att sedan växlas ut på ett stickspår i Almedal… och här någonstans blir allting rent krampframkallande dumt.  Så dumt att Västlänkens kapacitet begränsas (ytterligare). Läs hur här:

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/23/almedal-det-nya-nalsogat-for-kamelen-att-passera/

Västlänkens främste goodwillambassadör Anders Högström (fd FP-ledare i Lilla Edet) gjorde i veckan en inbrytning på jungfrulig mark genom att lyfta frågan på Metro Debatt. Rubriken illustrerar på ett utmärkt sätt den historiskt arroganta överkörningen av göteborgarna men i övrigt är han som vanligt ute och cyklar.

http://www.metro.se/metro-debatt/vastlanken-ska-byggas-vare-sig-ni-vill-det-eller-ej/EVHoky!kE71aeWY0BgE/

Martin Wannholt och jag såg oss föranlåtna att korrigera Högströms missuppfattningar och dessutom fick vi ett lysande tillfälle att nå nya läsare med lite korrekt och grundläggande information om Västlänken:

http://www.metro.se/metro-debatt/vastlanken-ger-kraftigt-okad-bilism/EVHokA!HLIY3QTu7FpG2/

Station Haga är ju den stora vattendelaren i västlänksdebatten. Som de pålästa känner till är stationen där inte ett strategiskt valt läge utan råkade hamna där när det inte gick att dra Västlänken via Järntorget och för dyrt att dra den över Hisingen. Eftersom man ändå måste öppna ett schakt mellan Hagakyrkan och Skattehuset kunde man ju likaväl lägga en station där.

Kuriosa i sammanhanget är att hade man valt sträckningen direkt från Korsvägen till Göteborg C hade dessutom Station Centralen hamnat rakt under Göteborg C och inte som nu flera minuters gångväg norrut.

Nåväl – i efterhand har det gjorts många tafatta försök att rationalisera valet av Haga som ”målpunkt”. Enligt ”målbilden” kommer halva Västsverige gå av på Station Haga år 2035. Men samtidigt byggs det inga toaletter på stationen på grund av ”för litet resandeunderlag”. Nu har vi fått fram den senaste underlagsrapporten om hur många resande som egentligen reser till Haga.  Och vad tror ni – ligger motståndssidans analytiker eller målbilden närmast? Svaret finns här:

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/27/nu-vet-vi-hur-manga-som-kommer-att-utnyttja-hagastationen/

Som gamla medlemmar kanske minns var det i somras diskussion om kommunens västlänkskampanj som inte hade fått önskad effekt och kommunens kommunikationsstrateg ansåg att de måste ” kommunicera på ett enklare sätt för att nå fram”. Här undrade jag vad som kunde vara enklare än tecknade streckgubbar, kanske en pekbok?  Jag var inte långt ifrån. Det blev en adventskalender istället.

För alla som inte vill missa denna höjdpunkt i julmyset, så står denna adventskalender på Göteborgs C från och med tisdag och en ny lucka öppnas varje dag med information om olika delar i Västsvenska paketet. Låt oss gissa att man sparat allas vår önskeklapp till julafton.  Det är nämligen den enda dagen då inga tjänstemän eller politiker finns på plats för att svara på frågor…

Det är väl för mycket att hoppas på att vi till tjugondedag Knut får veta vilka delar ur Västsvenska Paketet som ”dansats ut” på grund av att Västlänken blivit för dyr?

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,vastsvenska_paketet_blir_julkalender

Nu när vi vet att julen är räddad så kan jag tryggt tillönska alla en fin första advent.

/Carina

Hänt i veckan vecka 47 – Besparingar och godsterminaler

Hänt i veckan vecka 47 - Besparingar och godsterminalerDen här veckan har varit lugn på västlänksfronten. Med all rätt kommer en korkad tunnellösning i skuggan av terrorattentat och terroristjakt.

Jag fick inte med ett par av förra veckans höjdpunkter i den sammanfattningen. De kommer här istället.

Nyligen hade ju Järnvägsnyheter en artikel om Västlänken, som mer framstod som en reklambroschyr än resultatet av redaktionellt arbete. Mats Lövgren kände sig föranlåten att reda ut begreppen i en debattartikel i samma organ.

Det skadar inte att denna grundlektion i västlänkskunskap hamnar långt upp på sitens topplista för att tidningen ska göra skäl för sitt namn. Det finns en gilla-knapp i artikeln samt ett kommentarsfält också. Som vanligt gör varje klick på en länk att den kommer högre upp i olika listningar, så klicka, läs och gilla!

http://www.jarnvagsnyheter.se/2015/11/v-stl-nken-ger-inte-vad-som-utlovas

Det görs emellanåt fåfänga försök att jämföra Västlänken med tunnelbana, eller se den som startskott för framtida tunnelbana, av grävlingarna i Västlänkens fanclub förstås.

Mats Lövgren har tittat på vilka städer som är lämpliga för tunnelbana och hur man löst utvecklat kollektivtrafiken runtom i jämförbara städer. Det är inte med västlänkar, utan på ett sätt man kanske inte i första hand förväntat sig.

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/17/med-vastlankskoppling-ar-goteborg-lamplig-for-tunnelbana/

I torsdags kom månadens glädjeklimax, Västlänkens nyhetsbrev alias Hallelujakörens jubelkonsert. ”Trädlyftet (av de minsta träden i hela parken) gick fantastiskt bra”, ”Västlänken byggs för att klara framtida regnoväder” och ”utmaningarna i projektet blabla” samt ”Vi jobbar för att minimera störningarna under byggtiden..” ZZZzzzzZZZzzzz…

Enda behållningen är tidslinjen över Västlänkens tillkomst längst ner på sidan, som tjänar som snabbutbildning i historia för västlänksnoviser.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434A5A4672424B5D4272494059/4145514B71494558427744465B4571

Så till årets mest gigantiska felprioritering.

Sverige har ett besvärligt ekonomiskt läge och finansministern har ålagt statliga verk att föreslå besparingar, så även Trafikverket. Efter att ha lagt pannan i djupa veck föreslår verket 1) ytterligare neddragning på väg- och järnvägsunderhåll, samt 2) ytterligare lånefinansiering av bland annat Västsvenska Paketet, vilket eventuellt ska betalas via förlängd trängselskatt. En bebis begriper redan här att Trafikverkets ekonomiavdelning inte ligger bra till för Nobelpriset i nationalekonomi.

Företrädare för näringslivet (alltså det riktiga näringslivet, inte Västsvenska Handelskammaren) har förstås gått i taket över punkt 1, då ytterligare försämrad infrastruktur inte är vad den tunga industrin behöver mest just nu. Istället föreslår de ett uppskjutande av större investeringsåtgärder.

Dit hör förstås Västlänken och den är dessutom kraftigt olönsam. Trafikverket vill (eller måste?) ändå fortsätta satsa på Västlänken som per 2015 är uppe i närmare 30 miljarder inklusive finansieringskostnader, av vilka man vet cirka 20 hamnar direkt i slaskhinken.

Eftersom finansieringskostnader, enligt förslaget i punkt 2, inte räknas in i nyttokalkylen för Västlänken, kommer givetvis inte ytterligare sådana påverka ett redan olönsamt projekt på papperet, men i verkligheten blir den förstås ännu dyrare och ännu mer olönsam.

Martin Wannholt, flankerad av två namnkunniga infrastrukturkännare samt undertecknad, lyfter i en debattartikel fram att Västlänken gott kan skjutas upp, eftersom den lilla nytta den teoretiskt kan ge ändå inte kan uppnås utan dyra tilläggsinvesteringar. Eller ännu hellre läggas ner och ersättas med billigare och mer lönsamma alternativ. Oavsett vilket finns stora pengar att spara.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2903434-trafikverkets-sparforslag-baddar-for-mer-trangselskatt

Här är Trafikverkets förslag till besparingar:

http://stoppavastlanken.nu/…/Trafikverkets…

Och här är näringslivets skrivelse till Näringsdepartementet och infrastrukturministern:

http://stoppavastlanken.nu/…/Näringslivet-ang…

Vi avslutar med Lövgrens Lördagsgodis och den här är kalas!

Västlänksförespråkarna älskar ju att, som en av de största fördelarna, framhålla ökad kapacitet för godstågen. Mats Lövgren avslöjar här hur Västlänken istället skapar nya charmiga problem för godstrafiken.

Västlänken nöjer sig inte bara med att underminera hela Jakobsdal och Kungshöjd, kalhugga Kungsparken samt riva delar av Liseberg, Johannebergs landeri, Skattehusets källare och Nils Ericssonsterminalen. Den är även tänkt att plöjas rakt igenom kombiterminalen i Gullbergsvass där gods lastas mellan tåg och lastbil. Terminalen blir härvid antingen rejält mycket kortare, vilket är ineffektivt, eller måste flyttas.

Det är spännande hur man tänkt här… Vi har alltså en i sig effektiv godsterminal men den ligger i inloppet till Göteborgs Central där flaskhalsen för inkommande tåg finns. För att ”frigöra kapacitet vid Göteborgs Central” bestämmer man sig för att bygga en tågslinga via Haga för pendeltåg. För att bygga anslutningen till denna slinga behöver man ta 170 meter av godsterminalen i anspråk, varvid den i praktiken tvingas flytta. Om den ändå ska flytta frigörs kapacitet vid infarten till Göteborgs Central. Ja, ni fattar..?!

Två år före Västlänken är tänkt att börja byggas har man ingen lösning för kombiterminalen. Om den flyttar vore det kanske bra att veta vart så man vet var det behövs mer spårkapacitet. Om den ligger kvar uppstår en hel del spännande effekter. Jag kan varmt rekommendera WSPs utredning som ligger länkad på nedanstående sida tillsammans med något gott att äta eller dricka. Där beskriver man alternativa lösningar till en flytt. Och vad de kostar…

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/22/vid-sidan-av-vastlanken-vart-ska-allt-gods-ta-vagen/

Än en gång fascineras man över hur en simpel pendeltågstunnel kunnat uppnå någon sorts diplomatisk immunitet. Den får inte ifrågasättas, inte kritiseras, inte omarbetas, inte anpassas till omgivningen och det finns absolut ingen gräns för hur ineffektiv eller dyr den får bli eller hur mycket den får ödelägga. Den får till och med ge sådana effekter att det från början angivna syftet med den motverkas. Exakt var går den stupiditetens bortre gräns?

/Carina

Hänt i veckan vecka 46 – Kostnader och samhällsnyttokalkyler

Hänt i veckan vecka 46 - Kostnader och samhällsnyttokalkylerSamhällsnyttokalkyler, hur många tåg är ett tåg och kommer Göteborg sitta med Svarte Petter?

Veckans inleddes med okrusad yta på västlänkssjön. Mats Lövgren tog tillfället i akt att, på ännu ett sätt, angripa myten om kapacitetsbristen på Göteborgs Central. Här får vi lära oss att 60 procent av spårkapaciteten används till något annat än att köra tåg som ska någonstans.

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/10/hur-trangt-ar-det-egentligen-pa-bangarden-vid-centralen/

Mats Lövgren var i fin form den här veckan också. Här kommer en fulländad och total slakt av påståendet om att antalet från Göteborg C ökar från 675 till 1125 när Västlänken är klar. För hur många tåg är egentligen ett tåg? En av Lövgrens bästa!

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/12/nastan-dubbelt-sa-manga-tag-pa-centralen-att-trolla-med-statistik/

Nättidningen Spanaren skriver om handlarnas oro för hur Västlänken ska påverka deras verksamheter. Med tanke för hur illa det gick för några av näringsidkarna längs Övre Husargatan under den knappt två år långa belägringen är deras oro knappast obefogad.
http://spanaren.se/2015/11/11/blir-vastlanken-dodsstoten-for-saluhallen-och-feskekorka/

 

På onsdagen hölls en föreläsning på Handelshögskolan av en av utredarna bakom den samhällsekonomiska kalkylen för Västlänken. Vi var några stycken som gick dit för att ta reda på varför den senaste kalkylen såg mer positiv ut för Västlänken än de tidigare, men blev inte så mycket klokare. Det vi kunde konstatera var att alla miljönyttor räknats till pluskontot medan miljöpåverkan under byggtiden inte lagts till minuskontot samt att de ”icke-beräkningsbara nyttorna” verkar ha överskattats å det grövsta av Trafikverket. Men de har ju också fått i uppdrag att hitta nyttor även när det är som att leta efter den berömda nålen i höstacken.

Vad gäller icke-beräkningsbara nyttor så hade jag redan innan föreläsningen hittat denna högst nervpåfrestande skrivning i samhällsnyttokalkylen från 2013.  Cirkelresonemanget är häpnadsväckande i all sin fräckhet, då Trafikverket drar slutsatsen att viljan till medfinansiering (läs trängselskatter) i sig tyder på att det måste finnas nyttor med Västlänken som Trafikverket inte kan mäta.

Staten ville ju inte skjuta till lika mycket pengar till Västlänken som till Citybanan och Citytunneln eftersom Västlänken är mycket mer olönsam. Att då västlänkspartierna stod med mössan i hand och tiggde om att själva få slänga mer än hälften av pengarna i sjön säger inte så lite om mängden tomtar på loftet. Och nu räknas dessa tomtar alltså in på Västlänkens pluskonto.

ekonomisk hållbarhet

Angående frågan om samhällsnytta och medfinansiering rekommenderar jag varmt både motståndare till och anhängare av Västlänken att läsa dessa två artiklar, utan ytterligare kommentering.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2603618-stora-infraprojekt-blir-ofta-ekonomiska-kvarnstenar

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.804136-inga-skattepengar-till-olonsamma-projekt

På torsdagen höll Göteborgs Stad en pressträff i skymundan om detaljplanen för själva tunneln samt om genomförandeavtalet som ska ingås mellan kommunen och Trafikverket.

Datum att notera är 16 december och 28 januari när ärendena ska spikas i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

Trots att artikeln är författad hos kommunens eget propagandaministerium lyser osäkerhetsfaktorerna med ett rött blinkande sken för alla som besitter någon sorts grundläggande läsförståelseförmåga. Vad genomförandeavtalet egentligen betyder för ansvarsfördelningen mellan Göteborgs Stad och Trafikverket känns inte helt solklart.

Vårt Göteborg skriver: ”Men hur mycket Västlänken kommer att kosta Göteborgs Stad vill ingen säga ännu, ens mycket grovt.

– Vi har inga interna summor på det, sa Karin Holmström.”

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,planeringen_av_vastlanken_tar_annu_ett_steg_framat

På fredagen skrev GP om samma sak, men bara i pappersutgåvan. GP har den goda smaken att förklara att Västlänken inte kan börja byggas förrän mark- och miljödomstolen sagt sitt, men i övrigt blir man inte gladare av att läsa GPs version än Vårt Göteborgs.

Om genomförandeavtalet säger trafikdirektör Eglinger att allt han vet är att de inte vet allt. Men stadsutveckling, det är viktigt, säger han. ”Man känn’ sig som trygg” som en norrlänning inte skulle sagt.

http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/1518/article/346141/18/1/render/?token=863abd5dfd6aa64bba552a6dc40bbad0

Bäst som jag sitter och ruvar på om jag är så miljöskadad att missuppfattat vad jag just läst, kommer Martin Wannholt och Theo Papaioannou och skingrar tvivlen, om än inte oron.

Dessa två herrar ser lika oförargliga ut som Piff och Puff, men håll i er vilka osnälla formuleringar de drämmer till med i denna artikel! Här konstateras frankt att innehållet i genomförandeavtalet är lika oklart som ofinansierat. Här radas kommunens kostnader och förlorade intäkter upp. Här specificeras vilka frågor som lyfts ur genomförandeavtalet. Här får ”västlänksalliansen” sina fiskar duktigt varma för sin… eeh.. förhandlingsteknik. Och här reduceras hela genomförandeavtalet till – jag MÅSTE få citera detta! – ”en ofinansierad lovsång till Västlänken”.

Och ja – det framstår alltmer tydligt att Västlänken ska genomföras till vilket pris som helst, om så varenda äldreboende i Göteborg ska behöva stängas. Frågan är om denna vilja till ytterligare medfinansiering också ska räknas till Västlänkens nyttor, enligt resonemanget i nyttokalkylen ovan? I så fall är snart Västlänken Sverige lönsammaste projekt någonsin…

Frånsett att artikeln mig veterligt är det fränaste angreppet hittills på västlänksalliansens hantering av dessa frågor, är den också en pedagogisk förklaring till såväl finansierade som ofinansierade kostnader för Västlänken, och varför Göteborgs Stad riskerar att få ta en stor del av de senare. Innehållet kan få den mest härdade västlänksmotståndare att hacka tänder, men det är ändå en perfekt avslutning på veckan. Missa inte!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2895598-avtalet-om-vastlanken-riskerar-goteborgs-valfard

/Carina

Hänt i veckan vecka 45 – Slutreplik och Facebooksida

hänt i veckan vecka 45 - Slutreplik och FacebooksidaEn på ytan ganska tam vecka, åtminstone vad gäller antal artiklar om Västlänken.

Martin Wannholt, med uppbackning av bland andra några av oss samordnare i gruppen, lyfte ju frågan om huruvida de ”förberedande arbetena” är tillåtna, häromveckan på GP Debatt. Andemeningen var att exempelvis ledningsomläggningar inte bör få göras innan projektet är godkänt i alla instanser. Trafikverkets chefsjurist svarade och lät påskina att Västlänken visst fått grönt ljus, varvid hon avsiktligt blandade ihop tillåtlighet (en sorts förhandsbesked om att det är tillåtet att projektera tunneln inom ett visst område och på vissa villkor) med tillstånd enligt miljöbalken. Denna tillståndsprövning, i mark- och miljödomstolen, ska påbörjas våren 2016.

På onsdagen kom vår slutreplik i ämnet där vi förklarar för chefsjuristen att enligt färsk rättspraxis och EU-rätt så ger tillåtlighet långt ifrån automatiskt tillstånd. Rättsfallet som hänvisas till i texten handlar om kalkbrytning i Ojnareskogen på Gotland.

Hela den processen tog närmare åtta år i olika instanser innan Högsta Domstolen sagt sitt. Prövningen av vindkraftsparken i Hake Fjord tog två år i en instans och den fick också nej. Så den som tror att tillståndsprövningen för Västlänken blir en walk in the park som klaras av på ett par veckor får tänka om.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2884922–trafikverket-har-fel-

I veckan har vi startat en facebooksida, vilken alltså INTE ska förväxlas med gruppen och som alltså inte ersätter den. Facebooksidan finns för att kunna marknadsföra gruppen och sprida nyheter. Men det är bara i gruppen som medlemmar kan posta egna inlägg. Våra nyheter postas först i gruppen och senare på facebooksidan.

https://www.facebook.com/stoppavastlankennu

Förstärkningsalternativet har de flesta hört talas om, men vad är det? Kanske är det inte så många som känner till att det är Banverkets eget alternativ till Västlänken. Banverket tyckte uppenbarligen inte att en järnvägstunnel under Göteborgs innerstad var en särskilt tilltalande lösning så de tog på eget bevåg fram detta förslag till hur kapaciteten på Göteborgs Central kunde ökas. Det var bara ett fel på förslaget. Det var inte en tunnel…

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/05/alternativen-till-vastlanken-vad-ar-forstarkningsalternativet/

Veckans Lövgren:

Det är allom bekant hur ”midjan”, d v s infarten till Göteborgs Central är den ömma punkten för stationens kapacitet. Detta ska åtgärdas dels med planskild korsning i Olskroken, dels med Västlänken, heter det. Det är bara det att med Västlänken skapas en ny midja… Läs hur här.

Tillåt mig uttrycka min djupgående frustration över hur Västlänken än en gång skapat nya, värre problem än de den är tänkt att lösa.

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/06/vastlanken-ger-ett-robustare-system-eller-gor-den/

Att Västlänken, till skillnad från både Citybanan och Citytunneln, saknar parallell räddningstunnel visste vi. Det vi inte visste är, att för att nödställda inte ska märka detta, sätts nödbromsen ur spel tills tåget kommer till nästa station. Då kan vi självevakuera via alla rulltrapporna på Station Haga…

http://stoppavastlanken.nu/2015/11/07/dags-att-dra-i-nodbromsen-for-vastlanken/

På ”Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin” fabuleras det friskt. Västlänken ger ”ökad kapacitet och kortare restider”, står det. ”Västlänken är enormt viktig för Göteborg och hela Västsverige” och ”Vi stöder detta eftersom hållbarhet är centralt för oss”. Säger NCC. Som fått entreprenaden för de förberedande arbetena längs en tre kilometer lång sträcka.

http://www.jarnvagsnyheter.se/2015/11/snart-upphandlingsfas-i-projekt-v-stl-nken

Ordern är värd 163 MSEK för NCC och arbetet sätts igång innan tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen ens är påbörjad. Om Västlänken inte får tillstånd så har dessa arbeten utförs till ingen nytta (för andra än NCC förstås). Och därmed är vi tillbaka till det resonemang vi driver i debattartikeln ovan.

Hänt i veckan vecka 44 – Lyft av både träd och debattemperatur

Hänt i veckan vecka 44 - Lyft av både träd och debattemperaturDenna vecka har trädfrågan varit i fokus då provlyft av träd inleddes på tisdagen.

Göteborgs Stad tycker det är ”spännande” att provlyfta träd, leta efter fornlämningar och sätta tillbaka dem. ”Alla träd” ska flyttas till samma plats under tiden bygget pågår, sägs det. Senare i texten framkommer dock att ett 30-tal träd inte kan räddas. I Haga. Detta handlar förstås om alla de stora träden som inte kommer kunna flyttas.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2876694-hagatradens-rotter-undersoks-infor-tradlyft

 

På tisdagen var det så dags. Under stort pressuppbåd och under överinseende av en hord av arkeologer, arborister, halva Trafikverket och Park och Naturförvaltningen inleddes det första provlyftet. Begreppet ”spel för gallerierna” har sällan känts mer motiverat.

Det aktuella trädet av storlek lövruska står mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Pustervik. Det är ett av de minsta träden i hela området och planterades på 80-talet. Träd som står mellan hårdgjorda ytor kan inte breda ut sina rötter och följaktligen är rotsystemet i princip inte bredare än avståndet mellan de hårdgjorda ytorna.
Under djup koncentration lyftes lövruskan sakta av den specialbyggda maskinen som rekvirerats från södra Tyskland.  Med allvarlig min inspekterades den knappt meterdjupa gropen av arkeologer, varefter lövruskan sattes tillbaka. ”Ta-daaa, se så bra det gick att flytta ett träd!”. Vi känner oss nu helt trygga med att Kungsparken kommer återställas till nuvarande skick efter Västlänkens framfart och slutar därför genast ifrågasätta projektet. Eller inte. ..
Vad jag också undrar är vad man hade förväntat sig att hitta i en meterdjup grop på en p-plats i Pustervik; Atlantis? Med tanke på trädets ålder skulle jag snarare tippa på en John Silver-fimp och en Villafranca-kapsyl…

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/traden-lyfts-infor-framtida-flytt

 

På onsdagen var det chatt på GP med projektledaren för Station Haga, stadsträdgårdsmästaren och stadens projektchef för Västlänken. Som väntat var svaren mestadels floskelartade från Göteborgs Stad. Från Trafikverket är budskapet ”vi har ett uppdrag”.

Det intressanta med chatten är egentligen inte svaren utan frågorna. Det är mycket intressanta fakta som framkommer och visar att motståndarna blir allt mer pålästa. Våra påståenden tillbakavisas inte heller utan bemöts på sin höjd med svepande svammel.

En annan intressant iakttagelse är att västlänksivrarna nästan helt lyser med sin frånvaro. Förutom en, som uppenbarligen anser att det grävs alldeles för lite och därför vill att även Övre Husargatan grävs upp och förses med en anslutande västlänkstunnel.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2876913-las-chatten-om-tradflytten-i-haga

 

Lagom till tisdagens trädflytt tog Martin Wannholt till orda igen, uppbackad av flera grupper, politiker av regnbågens färger och namnkunniga inom västlänksmotståndet, även av oss i Stoppa Västlänken Nu.

Detta är krångligt och tekniskt och juridiskt – men viktigt! Vi visar att tillåtligheten gavs av regeringen på bristfälligt underlag, eftersom det senare visat sig att miljökonsekvenserna är värre än vad som angavs i miljökonsekvensbeskrivningen. Vidare menar vi att de förberedande arbetena ingår i projektet och eftersom projektet inte fått tillstånd enligt miljöbalken, bör inte heller de förberedande arbetena få sättas igång. Länsstyrelsen får en släng av sleven för att den inte uppfyller sin skyldighet som tillsynsmyndighet. Och Göteborgs Stad har inte säkerställt att inte staden står med Svarte Petter när notan för dessa arbeten ska betalas, i synnerhet om Västlänken aldrig blir av.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2876399-trafikverket-och-lansstyrelsen-valjer-att-strunta-i-miljobalken

Trafikverkets chefsjurist replikerade på fredagen och blandar då friskt ihop tillåtlighet med tillstånd. Hon ger sken av att Västlänken får lov att börja byggas eftersom regeringen gett tillåtlighet som inte rättsprövats. Meningen är antagligen att läsaren ska förledas att tro att ingen överklagat tillåtligheten och att det nu är för sent att pröva Västlänken juridiskt.

Så enkelt är det inte. ”Tillåtlighet” ges på ett antal villkor och dessa har inte uppfyllts. Men tillåtlighetsbeslutet FÅR inte överklagas. Det är järnvägsplanen som kan överklagas och skall överklagas, vänta några månader får ni se…
”Tillstånd” ges efter prövning av – enkelt uttryckt – miljökonsekvenserna i relation till samhällsnyttan av Mark- och miljödomstolen. Innan denna dom, eller efter överprövning i Mark– och miljööverdomstolen deras dom, ligger fast, får projekt Västlänken inte startas. Hur svårt ska det vara?

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2879593-vastlanken-far-lov-att-byggas
Sista ordet i den här delen är inte sagt. Hörde jag någon säga att debatten om Västlänken svalnat?

/Carina

Hänt i veckan vecka 43 – Yttranden och debattartiklar

Hänt i veckan vecka 43 - Yttranden och debattartiklarAaah! I takt med att höstlöven faller ökar temperaturen i både de stundande juridiska prövningarna och i debatten. Och Västlänken har det hett om öronen.

Jag vill börja med att återigen rekommendera läsning av Föreningen Nej till Västlänkens yttrande på järnvägsplanen/granskningsutlåtande ifall någon hade otur och missade denna västlänksslakt av episka mått.

På 21 punkter fullständigt pulvriseras de officiellt framhålla antagandena om Västlänken. Det fina är att Trafikverkets bemötande av varje punkt finns med och motbevisas med ännu fler väl underbyggda argument. Detta är en bibel med faktaunderlag för västlänksagnostiker. En bokmärkning av denna sida rekommenderas!

http://stoppavastlanken.nu/2015/10/17/foreningen-nej-till-vastlankens-yttrande-2015-10-14/

Vi i Stoppa Västlänken var inte riktigt lika omfångsrika i vårt yttrande, men har delvis andra angreppspunkter. Här är vårt yttrande, med källhänvisningar.

http://stoppavastlanken.nu/2015/10/19/yttrandet-fran-natverket-stoppa-vastlanken-nu-2015-10-15/

Nytt från propagandaministeriet

I Vårt Göteborgs pumpas nya osanningar och skönmålningar ut. ”Centralstationen är full, Haga är en stor knutpunkt, Västlänken knyter ihop staden över älven, stora ytor frigörs ovan jord”… Ännu en tirad av felaktigheter som skattefinansierade kommuntjänstemän sprider över staden.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,vastlanken_ska_krympa_avstanden_i_hela_goteborgsregionen

Det tog inte många minuter innan Mats Lövgren fick igång motorsågen och slog hål på flosklerna med vårt främsta vapen; fakta. Enkla fakta som alla borde känna till vid det här laget, allra helst kommunens informatörer:

http://stoppavastlanken.nu/2015/10/22/det-ar-faktiskt-inte-okej-med-logner-fran-kommunen/

Att Västlänken håller budget är ju något vi matats med till leda.  Det gör den till exempel genom att plocka ur budgeterade kostnader och vältra över dem på Göteborgs Stad. Då har vi hållit ”pengabudgeten” för Västlänken medan kommunens invånare står med notan för felkalkyleringar och fördyringar.

http://stoppavastlanken.nu/2015/10/22/stationshus-eller-vindskydd-det-ar-fragan/

Handelshögskolan har ju ansetts vara en enormt viktig målpunkt, så viktig att man lägger en stationsuppgång där. Men hur många är det som egentligen ska dit?

http://stoppavastlanken.nu/2015/10/23/hur-manga-studenter-gar-det-pa-en-tagstation/

Och så ett par debattartiklar som avslutning

Mats Lövgren uppskattade inte Johan Trouvés lovsång över Västlänken i Fastighetsnytt häromveckan utan skrev sitt förmodligen bästa debattinlägg hittills. Här exerceras kapacitet, tillväxtprognoser och restider så skjortan fladdrar. Läs, njut – och notera att det finns ett öppet kommentarsfält längst ner!

http://fastighetsnytt.se/2015/10/opinion-manga-tror-att-det-ar-nagot-skumt-pa-gang/

Häromdagen propagerade infrastrukturministern för ”ny och smart” kollektivtrafik i GP och lovade stolt skjuta till två miljarder för bland annat detta ändamål. Vår Jan Sylvan förklarar idag tillsammans med våra kollegor i Trädplan och Västsvenska Folkinitiativet vår tolkning av ”ny och smart” samt visar hur man enkelt kan spara 20 miljarder på att inte bygga gammal och korkad infrastruktur.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2873799–ny-och-smart-kollektivtrafik-ar-precis-det-vi-vill-ha-

Jag vågar redan nu lova att kommande vecka blir händelserik, så stanna online!  Eller gå ut och titta på provlyftandet av träd i Allén.

/Carina

Äldre inlägg
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook