jan-eric nilssonHär kommer innehållet från gårdagens chat med Jan-Eric Nilsson som är professor i transportekonomi vid VTI, Statens väg- och transportinstitut.

Målsättningen är att vi skall återkomma ett par gånger per månad med chatten, och att vi skall kunna presentera spännande gäster varje gång.


 

stoppa_VL: Då hälsar vi Jan-Eric Nilsson välkommen till Tisdagschatten!

 

May 19 2015, 6:01 PM

Jan-Eric Nilsson: Tack för det

 

May 19 2015, 6:07 PM

stoppa_VL: Lite tekniskt strul. Det är ju långt till Stockholm

 

May 19 2015, 6:14 PM

Ann-Marie Pendrill: Gbg-politikerna verkar vilja hålla Västlänken i sitt eget knä – trots att den också påverkar många andra kommuner, inte bara grannkommunerna. Eftersom VL (och Trängselskatten) gör att Trafikverket omprövat prioriteringar så måste detta innebära att andra delar av landet förlorar investeringar som skulle ha gjort mer nytta (=nytta). Ser du någon framkomlig väg att engagera politiker i andra delar av Sverige för att protestera mot Gbgs agerande?

May 19 2015, 6:14 PM

Jan-Eric Nilsson: Hej och ursäkta tekniskt strul; nu verkar det fungera igen.

May 19 2015, 6:15 PM

Jan-Eric Nilsson: Den observation du gör är inte ny, dvs. vi har försökt påpeka detta förhållande vid flera tillfällen; ”dåliga”projekt tränger ut ”goda”.

May 19 2015, 6:16 PM

Jan-Eric Nilsson: Min bedömning är att politiker i olika delar av landet någonstans accepterar detta spel och i stället hoppas att man lyckas bättre nästa planeringsomgång.

 

 

May 19 2015, 6:16 PM

Carina Bulić: Vad hade du valt för infrastruktursatsningar i Göteborgsregionen?

May 19 2015, 6:17 PM

Jan-Eric Nilsson: Sorry, den typen av frågor har jag inte kunskap nog för att förhålla mig till. Jag har snubblat över VL som ett exempel på ett dåligt projekt och de konsekvenser detta kan få.Däremot har jag inte satt mig in i trafiksituationen i Gtb i stort.

 

May 19 2015, 6:17 PM

Jan Sylvan: Kan man vara säker på att urbaniseringen kommer att se likadan ut om 50 år? Är det inte rimligare att det skapas arbetstillfällen runt de mindre orterna i regionen snarare än att alla skall pendla till storstaden?

May 19 2015, 6:19 PM

Jan-Eric Nilsson: Det här är den typen av frågor som all långsiktig planering måste förhålla sig till. Detta är inte minst viktigt därför att beslut om både lokalisering och infrastrukturutbyggnad interagerar med varandra. Dessutom är båda delar av vad som politikerna kan påverka.

May 19 2015, 6:20 PM

Jan-Eric Nilsson: Man vet ju dessutom att det mest energi- och transporteffektiva systemet man kan tänka sig är Manhattanlösningar, dvs. att alla bor så tätt som möjligt.Dilemmat är givetvis att vi inte vill bo på det sättet, dvs. att det finns andra mål än energieffektivitet.

May 19 2015, 6:22 PM

Jan-Eric Nilsson: Så för att avsluta ett långt svar: Frågor om lokalisering av boende och arbetsplatser är kanske den mest strategiska och långsiktiga typen av beslut som fattas. Att ta ställning till detta, i kombination med vilken infrastruktur som kan byggas, är en central del av den politiska diskussion som skulle behövas kring vilket samhälle vi vill bygga för framtiden.

 

May 19 2015, 6:22 PM

Jan Sylvan: En fråga från en ej uppkopplad: E20-utbyggnaden anses ha negativ NNK. Har man räknat in sparade människoliv där och hur värderas i så fall de?

May 19 2015, 6:23 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag har inte sett E20-kalkylen, men om den är gjord på det sätt som man bör göra det så är dessa vinster medräknade.

 

May 19 2015, 6:24 PM

stoppa_VL: Du kanske kan förklara begreppet NNK Jan-Eric.Det förekommer då och då i debatten

 

May 19 2015, 6:24 PM

Jan-Eric Nilsson: Om jag kommer ihåg saken korrekt så ligger värderingen av ett inbesparat (statistiskt) människoliv runt 20 mkr, men det kan ha ändrats.

May 19 2015, 6:26 PM

Jan-Eric Nilsson: Nettonuvärdekvot (NNK): ([Den samlade nyttan av att bygga något, omräknat till ”idag”] – [kostnaden för att bygga]}/[kostnaden för att bygga]

May 19 2015, 6:27 PM

Jan-Eric Nilsson: Om kvoten = 0 så får man lika mycket nytta som det kostar

May 19 2015, 6:28 PM

Jan-Eric Nilsson: Om kvoten är 0,5 får man tillbaka en femtionöring på varje investerad krona medan -0,5 innebär att man får tillbaka hälften av det spenderade beloppet.

May 19 2015, 6:28 PM

Jan-Eric Nilsson: Måttet används för att i en enda siffra peka på projektets lönsamhet

 

 

May 19 2015, 6:29 PM

Alf Fyhrlund: Hur tror du att IT-utvecklingen påverkar behovet av fysiska transporter?

May 19 2015, 6:30 PM

Jan-Eric Nilsson: Det har gjorts ett antal studier på detta tema,men det tycks finnas nästan lika många resultat. Det är uppenbart att virtuella kontakter (som den vi befinner oss i just nu) innebär att man slipper resa. Sannolikt finns det andra förhållanden som gör det viktigt att träffas ansikte mot ansikte,och som verkar i motsatt riktning.

May 19 2015, 6:30 PM

Jan-Eric Nilsson: Sammantaget tror jag det är svårt att göra några säkra bedömningar kring denna fråga.

 

 

May 19 2015, 6:31 PM

Carina Bulić: Det har i media den senaste tiden talats om att bilåkande är mer kostsamt för samhället än att t ex cykla och åka kollektivt. Har man då räknat in sysselsättningseffekterna i bilbranschen som torde vara större än för övriga transportsätt?

May 19 2015, 6:32 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag måste tyvärr tillstå att jag tycker att den typen av diskussioner är tröttsamma. Oftast förs resonemangen av personer som är övertygade om ett förhållande, och vill belägga detta – kosta vad det kosta vill.

May 19 2015, 6:35 PM

Jan-Eric Nilsson: Det vi som medborgare och politiker kan ta ställning till är förhållandevis små åtgärder; ska vi genomföra projekt A eller projekt B. I det långa loppet kommer beslut som alltid innebär att vissa typer av åtgärder väljs att påverka samhällsutvecklingen i stort. Men det finns ingenting som talar för att man genom några enkla beslut skulle kunna ”lägga ner”bilsamhället och i stället börja cykla, eller omvänt att förbuda cykling. Och då blir alla räkneexempel av denna art ganska ointressanta (tycker jag).

 

 

May 19 2015, 6:35 PM

Jan Sylvan: Är det rimligt att göra en så stor investering som Västlänken på så lösa grunder som visioner om regionförstoring och resandeströmmar? Personligen vill jag ha fakta inför stora investeringar.

May 19 2015, 6:38 PM

Jan-Eric Nilsson: Det är bara att hålla med. Själv representerar jag en samhällsvetenskap som förordar att politiska beslut fattas på grundval av systemetiskt framtagna underlag som beskriver vad som händer om man gör något. Visioner är värdefulla för att visualisera några övergripande tankar, men inte som underlag för att fatta specifika beslut. Sedan är det viktigt att konstatera att politiker är demokratiskt valda för att fatta beslut, även om jag som enskild individ, som tjänsteman eller som forskare tycker att beslutet

May 19 2015, 6:38 PM

Jan-Eric Nilsson: är felaktigt (föll bort).

 

 

May 19 2015, 6:39 PM

Alf Fyhrlund: Känner du till några stora infrastrukturprojekt typ Västlänken som planerats och projekterats men stoppats i sista stund och i så fall av vilka skäl?

May 19 2015, 6:40 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag kan inte påminna mig det på rak arm.Dessutom tycks problemet med att vända på klacken och ändra sig bli större ju mera kostsamma (och prestigfyllda) projekten blir. Minns tunneln genom Hallandsås och den genomlysning som gjordes av Uppdrag Granskning för några år sedan.

 

 

May 19 2015, 6:42 PM

Jan Sylvan: Många av dem som är för Västlänken tycker inte att man kan jämföra riskerna med Hallandsåstunneln. Tycker du att de projekten är jämförbara?

May 19 2015, 6:44 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag är inte geotekniker, Hallandsås var/är problematiskt på grund av bergets struktur; Göteborg är byggt på lera. Vore intressant att känna till konsekvenserna av dessa olika typer av förutsättningar.

 

 

May 19 2015, 6:45 PM

Ann-Marie Pendrill: Har du som samhällsvetare funderat över vad det är som gör att politiker (och TrV) tycker att det är OK att presentera vilka nonsenssvar som helst – och att tillräckligt många inte verkar uppfatta att det är nonsenssvar?

May 19 2015, 6:45 PM

Jan-Eric Nilsson: Ja, det har vi funderat mycket över, inte minst därför att vi själva ofta hamnar i en sådan situation.

May 19 2015, 6:47 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag har exempelvis deltagit i seriösa sammanhang och lyssnad på personer i framskjutna positioner som i 15 minuter använder mängder av de ”korrekta” orden utan att egentligen säga någonting substantiellt.

May 19 2015, 6:47 PM

Jan-Eric Nilsson: Tyvärr är det svårt att hitta en förklaring till detta förhållande som tycks bli allt mer frekvent förekommande.

 

 

May 19 2015, 6:48 PM

Ann-Marie Pendrill: Jag har för mig att lärare har berättat att rättningsanvisningar till argumentationsuppgifter i nationella prov har berättat att de ska bedöma ANTAL argument, inte deras kvalitet eller relevans.

May 19 2015, 6:48 PM

Jan-Eric Nilsson: Kul parallell; troligen är det en mängd triviala vägval av denna natur som driver utvecklingen åt det här hållet.

 

 

May 19 2015, 6:49 PM

Alf Fyhrlund: Lisebergsstationen används marginellt i förhållande till prognoserad användning. Hur kunde det bli så?Tror du en ev förverkligad Västlänk kan bli ett parallelfall med sitt torftiga reseunderlag, bansträckning och stationslokalisering?

May 19 2015, 6:49 PM

Jan-Eric Nilsson: Här måste jag passa; vet för lite om situationen i Gtb i dessa avseenden.

 

 

May 19 2015, 6:49 PM

Jan Sylvan: I Dagens Industri uttalade du dig så här: ”Jan-Eric Nilsson säger att de svenska politikerna överlag är dåliga på att prioritera samhällsekonomiskt lönsamma projekt när det ska investeras i infrastruktur.” Hur skall vi kunna ändra på det?

May 19 2015, 6:50 PM

Jan-Eric Nilsson: En av mina kollegor framhöll alltid frö-hypotesen. Innebörden av offentliga debatter kanske är att -även om ingenting förändras på kort sikt – tankar planteras som så småningom växer sig starka.

 

May 19 2015, 6:51 PM

Ann-Marie Pendrill: (Men proven är förstås hemligstämplade …jag behöver hitta någon lärare som kan bekräfta)

May 19 2015, 6:51 PM

Jan-Eric Nilsson: !!

 

May 19 2015, 6:52 PM

stoppa_VL: Det är lite stillsamt idag. Är det för bra väder i Göteborg?

May 19 2015, 6:52 PM

Jan-Eric Nilsson: Ni har väl skickat regnet till Stockholm; här strilar det ner…

 

 

May 19 2015, 6:52 PM

Ulf Jagler: När inte våra politiker ( eller TrV ) vill lyssna på oss,har du några tips sådär på rak arm vart vi ska vända oss för att få dem att lyssna, eller kräva till ex. en oberoende granskning

May 19 2015, 6:54 PM

Jan-Eric Nilsson: Både du och jag måste ju acceptera det faktum att vi kanske inte blir lyssnade på därför att vi har dåliga argument, eller helt enkelt fel. Per definition kan en beslutsfattare ”lyssna” även om hen inte ändrar ett beslut.

May 19 2015, 6:56 PM

Jan-Eric Nilsson: Det är ju den triviala delen av svaret. Den svårare delen är väl att förhålla sig till hur opinionsbildning bäst bedrivs för att verkligen påverka opinionen och i slutänden besluten.

May 19 2015, 6:57 PM

Jan-Eric Nilsson: Själv tycker jag att man är lite för dålig på att ge exempel på goda beslut som trängs undan av dåliga (dvs. den fråga som var uppe tidigt i chatten). Men det är ju ett intellektuellt argument, i slutänden kanske frågor drivs av mera emotionella aspekter. Men jag är ju lekman vad gäller sådana processer.

 

 

May 19 2015, 6:58 PM

Jan Sylvan: Även om man kan få med sig folkopinionen så är det ju inte säker att ”de styrande” vill lyssna. Folkomröstningen om Trängselskatten är ju ett sådant exempel

May 19 2015, 7:00 PM

Jan-Eric Nilsson: Åter; det är ju bara att hålla med. Det ska dock bli intressant att se vad som händer i Gtb i nästa val med tanke på hanteringen av denna fråga. Även om det finns mycket att diskutera kring trängselavgifterna i Stockholm så avbröts försöket före ett val och svaret i folkomröstningen fick konsekvenser för det beslut som sedermera fattades.

 

 

May 19 2015, 7:00 PM

Ann-Marie Pendrill: Självklart kan man ha fel och beslutsfattare rätt, men … de borde ändå kunna bemöta med riktiga argument och inte dagisnivå.

May 19 2015, 7:00 PM

Jan-Eric Nilsson: Absolut, och då skulle också debatten bli så mycket mer intressant.

 

 

May 19 2015, 7:01 PM

Ulf Jagler: Tyckar du då att vi ska försöka få ”hela Sverige” att lyssna och försöka driva debatt/opinion i t.ex SvD eller DN?Alltså försöka lyfta frågan nationellt?

May 19 2015, 7:01 PM

stoppa_VL: Då sätter vi stopp för nya frågor. Jan-Eric får besvara de som finns i kön

May 19 2015, 7:02 PM

Jan-Eric Nilsson: Kanske värt ett försök, men – som sagt -jag är inte rätt person att bedöma vad som är bästa sättet att bedriva opinionsbildning.

 

 

May 19 2015, 7:02 PM

Alf Fyhrlund: Finns det inga spärrar mot dåligt underbyggda transportpolitiska beslut utöver det som Riksrevisionen redan gjort i sin granskning, typ ett transportpolitiskt expertråd? Jfr Finanspolitiska rådets allmänna skrivningar om samhällsekonomi.

May 19 2015, 7:03 PM

Jan-Eric Nilsson: Nej, men det är ju demokratins ständiga problem… Jag skriver emellertid på en bok som publiceras i januari nästa år där vi bland annat ska försöka förhålla oss till denna frågeställning.

 

May 19 2015, 7:04 PM

stoppa_VL: Då tackar vi för Jan-Erics medverkan. Stort tack för att du tog dig tid!

 

May 19 2015, 7:04 PM

Jan-Eric Nilsson: Kul frågor; tack själva

 

May 19 2015, 7:04 PM

Ulf Jagler: Instämmer: tack

 

May 19 2015, 7:05 PM

stoppa_VL: Imorgon läggs hela chatten ut på hemsidan. Och vi återkommer snart med nya medverkande.

 

 

Print Friendly, PDF & Email