I Västlänkens spårMånga vet ungefär vad Västlänken är, men inte exakt var den ska gå och hur den ska byggas Vi har därför gjort en sammanfattning av järnvägsplanen för Västlänken för att göra informationen mer lättillgänglig.

En järnvägsplan är ett juridiskt dokument som beskriver omfattningen av ett järnvägsprojekt, hur den ska byggas rent tekniskt och vilka följder det får, både under bygg- och driftskede. Västlänkens järnvägsplan prövas just nu hos Trafikverkets planprövningsenhet och förväntas fastställas under 2016.

Följ med på en tur med Västlänken från Olskroken till Almedal och se om och hur du eller din arbetsplats påverkas under byggtiden eller i driftskedet. Vi visar kartor där du kan se vilka ytor som tas i anspråk under byggtiden, var schakten ska grävas samt var servicetunnlar, serviceschakt, tryckutjämningsschakt etc ska placeras. Bra att veta är att betongtunnel betyder gjuten betongtunnel i jord/lera. Bergtunnel är en tunnel som borrats direkt i berget. Materialet är uppdelat på fyra kapitel, plus en sammanställning för hela Västlänken.

Alla delar av ”I Västlänkens spår”

Alla delarna finns nu att hämta som ett PDF-dokument

Här är länkarna till de olika delarna på hemsidan:

Del 1 Olskroken – Skansen Lejonet – Station Centralen

Del 2 Station Centralen – Residenset

Del 3, Residenset – Kungshöjd – Station Haga

Del 4 – Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Del 5 – Station Korsvägen – Liseberg

Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Print Friendly, PDF & Email