Vi har tidigare presenterat avsnittet ”Dragkampen om Västlänken mellan politikerna och Banverket”. Här kommer den spännande och intressanta fortsättningen. 


Kampen mellan Banverket och styrgruppen för Västlänken går vidareMedlemmarna i styrgruppen tittar oroat på varandra. Orsaken är den Powerpoint som Banverkets representant visar. Det är sent i november 2006 hos Banverket i deras konferensrum Centralen på Stampgatan 34. Klockan är runt 10 på förmiddagen och utanför fönstret är det mulet med lätt regn. Termometern visar 6 grader. Höstkylan har letat sig in i konferensrummet där det enligt protokollen råder ”frustration” hos styrgruppen.

”Finns alternativ…

– Eftersom det finns andra alternativ som uppfyller målen tillräckligt hög grad skall inte alternativen via Haga väljas eftersom de medför påtaglig skada på viktiga delar i riksintresset för kulturmiljö”

Texten på Powerpointen är rak och tydlig. Någon tunnel via Haga skulle inte tillåta att byggas. Det skulle avsändaren se till. Vilket i sammanhanget inte var vem som helst utan Riksantikvarieämbetet, RAÄ. Myndigheten som har till uppgift att skydda vårt kulturarv åt våra framtida barn och barnbarn.

Banverket lät inför styrgruppen göra klart att RAÄ i sitt remissvar på Järnvägsutredningen tydliggjorde att de ingrepp en pendeltågstunnel som gick via Haga skulle åstadkomma alldeles för stor skada i kulturarvet att någon sådan inte skulle kunna vara aktuell. En tunnel enbart via Korsvägen var i tunnelsammanhang den som gjorde minst skada. Det var inte helt till fylles men tillräckligt acceptabel för att RAÄ skulle kunna godta lösningen.

Representanten berättade att de hade haft ”flera informella kontakter” med RAÄ, men att de ”inte landat i hur/vad som ska göras”, men fler möten ska ske ”för att landa i frågan”.

Det som är ytterst märkligt i denna historia är att när detta utspelar sig har det alltså ännu inte beslutats om vilken dragning/lösning som Västlänken/Centralstationen skulle få. Det är över ett år kvar innan ett sådant beslut skulle komma, nämligen i december 2007. Trots det uttryckte styrgruppen en ”frustration” över att Haga-alternativet sågades av RAÄ. Varför kan man ju fråga sig, det fanns ju andra alternativ som löste uppgiften och RÅÄ till och med förordade en av tunneldragningarna, den via enbart Korsvägen. Men nej, att projektet skulle kunna möta motgångar ifall tunneln drogs via Haga var för styrgruppen ett större problem än att lösa själva grundproblemet – kapaciteten vid Centralen.

Att sedan dialogen med RAÄ hade förts via ”informella kontakter” innebär såklart att det saknas dokumentation. Vi kan därför inte i efterhand veta vad som där sades. Däremot vet vi att RAÄ ”brottades ner”. Hur det gick till är något vi kommer göra vårt yttersta för att få fram bakgrunden till.

/Mats

Fotnot.
I dagsläget väljer vi i nätverket att inte informera om vilka som då satt i styrgruppen och heller inte publicera de dokument som är kopplat dit. Vi ber om överseende över detta då vi har en del till att berätta från dem innan vi offentliggör allt.

Print Friendly, PDF & Email