Stoppa Västlänken Nu

Utveckla Göteborg

Tagg: chat

Chat om Västlänken med Jan-Eric Nilsson, VTI 19/5

jan-eric nilssonHär kommer innehållet från gårdagens chat med Jan-Eric Nilsson som är professor i transportekonomi vid VTI, Statens väg- och transportinstitut.

Målsättningen är att vi skall återkomma ett par gånger per månad med chatten, och att vi skall kunna presentera spännande gäster varje gång.


 

stoppa_VL: Då hälsar vi Jan-Eric Nilsson välkommen till Tisdagschatten!

 

May 19 2015, 6:01 PM

Jan-Eric Nilsson: Tack för det

 

May 19 2015, 6:07 PM

stoppa_VL: Lite tekniskt strul. Det är ju långt till Stockholm

 

May 19 2015, 6:14 PM

Ann-Marie Pendrill: Gbg-politikerna verkar vilja hålla Västlänken i sitt eget knä – trots att den också påverkar många andra kommuner, inte bara grannkommunerna. Eftersom VL (och Trängselskatten) gör att Trafikverket omprövat prioriteringar så måste detta innebära att andra delar av landet förlorar investeringar som skulle ha gjort mer nytta (=nytta). Ser du någon framkomlig väg att engagera politiker i andra delar av Sverige för att protestera mot Gbgs agerande?

May 19 2015, 6:14 PM

Jan-Eric Nilsson: Hej och ursäkta tekniskt strul; nu verkar det fungera igen.

May 19 2015, 6:15 PM

Jan-Eric Nilsson: Den observation du gör är inte ny, dvs. vi har försökt påpeka detta förhållande vid flera tillfällen; ”dåliga”projekt tränger ut ”goda”.

May 19 2015, 6:16 PM

Jan-Eric Nilsson: Min bedömning är att politiker i olika delar av landet någonstans accepterar detta spel och i stället hoppas att man lyckas bättre nästa planeringsomgång.

 

 

May 19 2015, 6:16 PM

Carina Bulić: Vad hade du valt för infrastruktursatsningar i Göteborgsregionen?

May 19 2015, 6:17 PM

Jan-Eric Nilsson: Sorry, den typen av frågor har jag inte kunskap nog för att förhålla mig till. Jag har snubblat över VL som ett exempel på ett dåligt projekt och de konsekvenser detta kan få.Däremot har jag inte satt mig in i trafiksituationen i Gtb i stort.

 

May 19 2015, 6:17 PM

Jan Sylvan: Kan man vara säker på att urbaniseringen kommer att se likadan ut om 50 år? Är det inte rimligare att det skapas arbetstillfällen runt de mindre orterna i regionen snarare än att alla skall pendla till storstaden?

May 19 2015, 6:19 PM

Jan-Eric Nilsson: Det här är den typen av frågor som all långsiktig planering måste förhålla sig till. Detta är inte minst viktigt därför att beslut om både lokalisering och infrastrukturutbyggnad interagerar med varandra. Dessutom är båda delar av vad som politikerna kan påverka.

May 19 2015, 6:20 PM

Jan-Eric Nilsson: Man vet ju dessutom att det mest energi- och transporteffektiva systemet man kan tänka sig är Manhattanlösningar, dvs. att alla bor så tätt som möjligt.Dilemmat är givetvis att vi inte vill bo på det sättet, dvs. att det finns andra mål än energieffektivitet.

May 19 2015, 6:22 PM

Jan-Eric Nilsson: Så för att avsluta ett långt svar: Frågor om lokalisering av boende och arbetsplatser är kanske den mest strategiska och långsiktiga typen av beslut som fattas. Att ta ställning till detta, i kombination med vilken infrastruktur som kan byggas, är en central del av den politiska diskussion som skulle behövas kring vilket samhälle vi vill bygga för framtiden.

 

May 19 2015, 6:22 PM

Jan Sylvan: En fråga från en ej uppkopplad: E20-utbyggnaden anses ha negativ NNK. Har man räknat in sparade människoliv där och hur värderas i så fall de?

May 19 2015, 6:23 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag har inte sett E20-kalkylen, men om den är gjord på det sätt som man bör göra det så är dessa vinster medräknade.

 

May 19 2015, 6:24 PM

stoppa_VL: Du kanske kan förklara begreppet NNK Jan-Eric.Det förekommer då och då i debatten

 

May 19 2015, 6:24 PM

Jan-Eric Nilsson: Om jag kommer ihåg saken korrekt så ligger värderingen av ett inbesparat (statistiskt) människoliv runt 20 mkr, men det kan ha ändrats.

May 19 2015, 6:26 PM

Jan-Eric Nilsson: Nettonuvärdekvot (NNK): ([Den samlade nyttan av att bygga något, omräknat till ”idag”] – [kostnaden för att bygga]}/[kostnaden för att bygga]

May 19 2015, 6:27 PM

Jan-Eric Nilsson: Om kvoten = 0 så får man lika mycket nytta som det kostar

May 19 2015, 6:28 PM

Jan-Eric Nilsson: Om kvoten är 0,5 får man tillbaka en femtionöring på varje investerad krona medan -0,5 innebär att man får tillbaka hälften av det spenderade beloppet.

May 19 2015, 6:28 PM

Jan-Eric Nilsson: Måttet används för att i en enda siffra peka på projektets lönsamhet

 

 

May 19 2015, 6:29 PM

Alf Fyhrlund: Hur tror du att IT-utvecklingen påverkar behovet av fysiska transporter?

May 19 2015, 6:30 PM

Jan-Eric Nilsson: Det har gjorts ett antal studier på detta tema,men det tycks finnas nästan lika många resultat. Det är uppenbart att virtuella kontakter (som den vi befinner oss i just nu) innebär att man slipper resa. Sannolikt finns det andra förhållanden som gör det viktigt att träffas ansikte mot ansikte,och som verkar i motsatt riktning.

May 19 2015, 6:30 PM

Jan-Eric Nilsson: Sammantaget tror jag det är svårt att göra några säkra bedömningar kring denna fråga.

 

 

May 19 2015, 6:31 PM

Carina Bulić: Det har i media den senaste tiden talats om att bilåkande är mer kostsamt för samhället än att t ex cykla och åka kollektivt. Har man då räknat in sysselsättningseffekterna i bilbranschen som torde vara större än för övriga transportsätt?

May 19 2015, 6:32 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag måste tyvärr tillstå att jag tycker att den typen av diskussioner är tröttsamma. Oftast förs resonemangen av personer som är övertygade om ett förhållande, och vill belägga detta – kosta vad det kosta vill.

May 19 2015, 6:35 PM

Jan-Eric Nilsson: Det vi som medborgare och politiker kan ta ställning till är förhållandevis små åtgärder; ska vi genomföra projekt A eller projekt B. I det långa loppet kommer beslut som alltid innebär att vissa typer av åtgärder väljs att påverka samhällsutvecklingen i stort. Men det finns ingenting som talar för att man genom några enkla beslut skulle kunna ”lägga ner”bilsamhället och i stället börja cykla, eller omvänt att förbuda cykling. Och då blir alla räkneexempel av denna art ganska ointressanta (tycker jag).

 

 

May 19 2015, 6:35 PM

Jan Sylvan: Är det rimligt att göra en så stor investering som Västlänken på så lösa grunder som visioner om regionförstoring och resandeströmmar? Personligen vill jag ha fakta inför stora investeringar.

May 19 2015, 6:38 PM

Jan-Eric Nilsson: Det är bara att hålla med. Själv representerar jag en samhällsvetenskap som förordar att politiska beslut fattas på grundval av systemetiskt framtagna underlag som beskriver vad som händer om man gör något. Visioner är värdefulla för att visualisera några övergripande tankar, men inte som underlag för att fatta specifika beslut. Sedan är det viktigt att konstatera att politiker är demokratiskt valda för att fatta beslut, även om jag som enskild individ, som tjänsteman eller som forskare tycker att beslutet

May 19 2015, 6:38 PM

Jan-Eric Nilsson: är felaktigt (föll bort).

 

 

May 19 2015, 6:39 PM

Alf Fyhrlund: Känner du till några stora infrastrukturprojekt typ Västlänken som planerats och projekterats men stoppats i sista stund och i så fall av vilka skäl?

May 19 2015, 6:40 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag kan inte påminna mig det på rak arm.Dessutom tycks problemet med att vända på klacken och ändra sig bli större ju mera kostsamma (och prestigfyllda) projekten blir. Minns tunneln genom Hallandsås och den genomlysning som gjordes av Uppdrag Granskning för några år sedan.

 

 

May 19 2015, 6:42 PM

Jan Sylvan: Många av dem som är för Västlänken tycker inte att man kan jämföra riskerna med Hallandsåstunneln. Tycker du att de projekten är jämförbara?

May 19 2015, 6:44 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag är inte geotekniker, Hallandsås var/är problematiskt på grund av bergets struktur; Göteborg är byggt på lera. Vore intressant att känna till konsekvenserna av dessa olika typer av förutsättningar.

 

 

May 19 2015, 6:45 PM

Ann-Marie Pendrill: Har du som samhällsvetare funderat över vad det är som gör att politiker (och TrV) tycker att det är OK att presentera vilka nonsenssvar som helst – och att tillräckligt många inte verkar uppfatta att det är nonsenssvar?

May 19 2015, 6:45 PM

Jan-Eric Nilsson: Ja, det har vi funderat mycket över, inte minst därför att vi själva ofta hamnar i en sådan situation.

May 19 2015, 6:47 PM

Jan-Eric Nilsson: Jag har exempelvis deltagit i seriösa sammanhang och lyssnad på personer i framskjutna positioner som i 15 minuter använder mängder av de ”korrekta” orden utan att egentligen säga någonting substantiellt.

May 19 2015, 6:47 PM

Jan-Eric Nilsson: Tyvärr är det svårt att hitta en förklaring till detta förhållande som tycks bli allt mer frekvent förekommande.

 

 

May 19 2015, 6:48 PM

Ann-Marie Pendrill: Jag har för mig att lärare har berättat att rättningsanvisningar till argumentationsuppgifter i nationella prov har berättat att de ska bedöma ANTAL argument, inte deras kvalitet eller relevans.

May 19 2015, 6:48 PM

Jan-Eric Nilsson: Kul parallell; troligen är det en mängd triviala vägval av denna natur som driver utvecklingen åt det här hållet.

 

 

May 19 2015, 6:49 PM

Alf Fyhrlund: Lisebergsstationen används marginellt i förhållande till prognoserad användning. Hur kunde det bli så?Tror du en ev förverkligad Västlänk kan bli ett parallelfall med sitt torftiga reseunderlag, bansträckning och stationslokalisering?

May 19 2015, 6:49 PM

Jan-Eric Nilsson: Här måste jag passa; vet för lite om situationen i Gtb i dessa avseenden.

 

 

May 19 2015, 6:49 PM

Jan Sylvan: I Dagens Industri uttalade du dig så här: ”Jan-Eric Nilsson säger att de svenska politikerna överlag är dåliga på att prioritera samhällsekonomiskt lönsamma projekt när det ska investeras i infrastruktur.” Hur skall vi kunna ändra på det?

May 19 2015, 6:50 PM

Jan-Eric Nilsson: En av mina kollegor framhöll alltid frö-hypotesen. Innebörden av offentliga debatter kanske är att -även om ingenting förändras på kort sikt – tankar planteras som så småningom växer sig starka.

 

May 19 2015, 6:51 PM

Ann-Marie Pendrill: (Men proven är förstås hemligstämplade …jag behöver hitta någon lärare som kan bekräfta)

May 19 2015, 6:51 PM

Jan-Eric Nilsson: !!

 

May 19 2015, 6:52 PM

stoppa_VL: Det är lite stillsamt idag. Är det för bra väder i Göteborg?

May 19 2015, 6:52 PM

Jan-Eric Nilsson: Ni har väl skickat regnet till Stockholm; här strilar det ner…

 

 

May 19 2015, 6:52 PM

Ulf Jagler: När inte våra politiker ( eller TrV ) vill lyssna på oss,har du några tips sådär på rak arm vart vi ska vända oss för att få dem att lyssna, eller kräva till ex. en oberoende granskning

May 19 2015, 6:54 PM

Jan-Eric Nilsson: Både du och jag måste ju acceptera det faktum att vi kanske inte blir lyssnade på därför att vi har dåliga argument, eller helt enkelt fel. Per definition kan en beslutsfattare ”lyssna” även om hen inte ändrar ett beslut.

May 19 2015, 6:56 PM

Jan-Eric Nilsson: Det är ju den triviala delen av svaret. Den svårare delen är väl att förhålla sig till hur opinionsbildning bäst bedrivs för att verkligen påverka opinionen och i slutänden besluten.

May 19 2015, 6:57 PM

Jan-Eric Nilsson: Själv tycker jag att man är lite för dålig på att ge exempel på goda beslut som trängs undan av dåliga (dvs. den fråga som var uppe tidigt i chatten). Men det är ju ett intellektuellt argument, i slutänden kanske frågor drivs av mera emotionella aspekter. Men jag är ju lekman vad gäller sådana processer.

 

 

May 19 2015, 6:58 PM

Jan Sylvan: Även om man kan få med sig folkopinionen så är det ju inte säker att ”de styrande” vill lyssna. Folkomröstningen om Trängselskatten är ju ett sådant exempel

May 19 2015, 7:00 PM

Jan-Eric Nilsson: Åter; det är ju bara att hålla med. Det ska dock bli intressant att se vad som händer i Gtb i nästa val med tanke på hanteringen av denna fråga. Även om det finns mycket att diskutera kring trängselavgifterna i Stockholm så avbröts försöket före ett val och svaret i folkomröstningen fick konsekvenser för det beslut som sedermera fattades.

 

 

May 19 2015, 7:00 PM

Ann-Marie Pendrill: Självklart kan man ha fel och beslutsfattare rätt, men … de borde ändå kunna bemöta med riktiga argument och inte dagisnivå.

May 19 2015, 7:00 PM

Jan-Eric Nilsson: Absolut, och då skulle också debatten bli så mycket mer intressant.

 

 

May 19 2015, 7:01 PM

Ulf Jagler: Tyckar du då att vi ska försöka få ”hela Sverige” att lyssna och försöka driva debatt/opinion i t.ex SvD eller DN?Alltså försöka lyfta frågan nationellt?

May 19 2015, 7:01 PM

stoppa_VL: Då sätter vi stopp för nya frågor. Jan-Eric får besvara de som finns i kön

May 19 2015, 7:02 PM

Jan-Eric Nilsson: Kanske värt ett försök, men – som sagt -jag är inte rätt person att bedöma vad som är bästa sättet att bedriva opinionsbildning.

 

 

May 19 2015, 7:02 PM

Alf Fyhrlund: Finns det inga spärrar mot dåligt underbyggda transportpolitiska beslut utöver det som Riksrevisionen redan gjort i sin granskning, typ ett transportpolitiskt expertråd? Jfr Finanspolitiska rådets allmänna skrivningar om samhällsekonomi.

May 19 2015, 7:03 PM

Jan-Eric Nilsson: Nej, men det är ju demokratins ständiga problem… Jag skriver emellertid på en bok som publiceras i januari nästa år där vi bland annat ska försöka förhålla oss till denna frågeställning.

 

May 19 2015, 7:04 PM

stoppa_VL: Då tackar vi för Jan-Erics medverkan. Stort tack för att du tog dig tid!

 

May 19 2015, 7:04 PM

Jan-Eric Nilsson: Kul frågor; tack själva

 

May 19 2015, 7:04 PM

Ulf Jagler: Instämmer: tack

 

May 19 2015, 7:05 PM

stoppa_VL: Imorgon läggs hela chatten ut på hemsidan. Och vi återkommer snart med nya medverkande.

 

 

Chat om Västlänken med Johan Trouvé 28/4

Johan TrouvéHär kommer innehållet från gårdagens chat med Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

Målsättningen är att vi skall återkomma ett par gånger per månad med chatten, och att vi skall kunna presentera spännande gäster varje gång.


stoppa_VL: Då är det dags att hälsa kvällen gäst Johan Trouvé välkommen!

 

Apr 28 2015, 6:00 PM

Johan Trouvé: Tack så mycket! Hej alla ni som trotsar solskenet. Jag ska försöka besvara så många frågor som möjligt!

 

 

Apr 28 2015, 6:01 PM

Owe Sterner: Hur ser Lisebergs ledning på att hela entrén ev kan vara heltb uppgrävd jubileumsåret 2021?

Apr 28 2015, 6:01 PM

Johan Trouvé: Hej Owe!
Det är ju en fråga att ställa till Liseberg och Andreas Andersen. Jag har inte detaljuppgifter om bygget, men om man startar 2018 så kan jag tänka mig att Liseberg är ett prioriterat område. Trafikverket har i uppgift att säkerställa funktionen för alla inblandade parter på bästa sätt. Jag har sett etapp-skisser på byggnationen inne på området och till 2021 bör entréområdet vara intakt. Åter igen, en gissning från min sida.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:02 PM

Barbro Zedén: Finns det något i projektet VL som gör dig det minsta betänklig vad gäller lämpligheten i att bygga den?

Apr 28 2015, 6:02 PM

Johan Trouvé: Bra fråga! Man ska ha respekt för4 ett projekt som kostar 20 mrd kr. Vi har i vårt remissvar tryckt på att det inte får bli dyrare. Det man alltid kan vara orolig över vid stora byggen är att störningarna minimeras, men vi har varit på studiebesök i Köpenhamn, Malmö och Stockholm där man bygger i centrala känsliga miljöer och klarar av det ”relativt” bra. Erfarenheten ifrån dessa städer är att man i efterhand förvånas över att det inte blev värre.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:03 PM

Ulf Jagler: Varför ser vi en finansiering tom år 2047 i kassaflödesanalysen där de beräknade intäkterna ligger på c:a 48,5 miljarder

Apr 28 2015, 6:04 PM

Johan Trouvé: Hej Ulf!
Denna frågan skall ställas till Trafikverket och jag har sett att andra har ställt den förut.Vill minnas att de har ett svar på sin hemsida. Förändringar i finansieringen är inget som Trafikverket beslutar över. Utan det ligger på riksdagens bord. När jag själv ställde frågan så fick jag till svar att det inte är några förändringar och att dokumentet är ett arbetsdokument som ser likadant ut för alla de större projekten i Sverige.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:05 PM

Barbro Zedén: Men Johan – du besvarade ju inte min fråga…

Apr 28 2015, 6:06 PM

Johan Trouvé: Vår betänklighet i lämplighet ligger i vårt remissvar. Om kostnaderna ökar från de 20 mrd som man angivit. Det var den fråga som vi funderade mest kring i vårt remissvar. Hittills har signalerna varit att Trafikverket håller kostnadsnivån.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:06 PM

Carina Bulić: Hej Johan. Hur ser du på att många mindre företag blir drabbade under byggnationen av Västlänken utan att kompenseras?

Apr 28 2015, 6:08 PM

Johan Trouvé: Hej Carina!
Svårt att svara på då jag inte vet vilken slags av företag du åsyftar. Jag uppfattar att Västlänken inte skiljer sig från andra byggnationer i landet. Utmed Västlänkens sträckning där man berör ”ytläge”, så borde det inte vara allt för många företag som är direkt berörda. Alla förändringar i samhället och stadsbilden påverkar alla företag, stora som små. Vår uppfattning är att ”vinsten” med insatserna överstiger störningarna.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:09 PM

Barbro Zedén: Går ni alltid efter de svar ni får. Räknar ni inte själva på projekten? Om så -har ni också kommit fram till samma siffra som TrV?

Apr 28 2015, 6:11 PM

Johan Trouvé: Hej Barbro! Trafikverket är landets största myndighet och de har klarat av många andra stora projekt på ett bra sätt, därför ser vi ingen anledning att ifrågasätta dem vad avser fakta. Vi har inga möjligheter att tillsätta resurser för att kontrollräkna uppgifter som är framtagna av experter på området, Däribland många av våra medlemsföretag inom teknik-konsult området.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:11 PM

Thomas Sahlmén: Många fakta talar starkt emot VL. Vilka fakta (inte visioner) baserar du ditt ställningstagande för VL på?

Apr 28 2015, 6:14 PM

Johan Trouvé: Främst är det lösningen av Göteborgs säckstation som begränsar framtidens expansion, fler omstignings-stationer i staden som sammanfaller med förtätningen av staden samt möjligheten till att få en större arbetsmarknad genom effektiva pendeltågssystem till övriga städer i och i anslutning till regionen. Basen i våra ställningstagande är att det är det bästa för våra medlemmar.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:14 PM

Barbro Zedén: Hur kommer det sig att ni då undrade över kostnaden?

Apr 28 2015, 6:15 PM

Johan Trouvé: Kostnaderna hade ökat från idéstadiet via förstudie till den nivå som angavs som planvärde. Det gjorde att vi höjde ett ”varningens finger”. Därför har vi följt kostnadsutvecklingen noga.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:15 PM

Gunnar Lindgren: Självklart. Men min text kapas hela tiden så jag kan inte få iväg den.Försöker på annat sätt.

Apr 28 2015, 6:17 PM

Johan Trouvé: Ser nu din fråga, svar kommer.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:17 PM

Gunnar Lindgren: Dåvarande Banverket budgeterade Hallandsåsen för lättborrat berg fast de hade tillgång till geologiska undersökningar som visade på synnerligen besvärligt berg. Nu budgeterar de VL med 40 % lera till samma pris som 6 km tunnel i berg i Stockholm. Spåren förkräcker tycker jag.

Apr 28 2015, 6:19 PM

Johan Trouvé: Handelskammaren är inte experterna på tunnelbygge. Vi väljer att förlita oss till Trafikverket och de leverantörer som de väljer. Erfarenheterna från Stockholm och Malmö visar att man numera kan räkna korrekt på större projekt. Projekteringen för Hallandsåsen är närmare 30 år gammal.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:19 PM

Ulf Jagler: Tillbaka till kassaflödesanalysen: Där finns det noterat investeringar på 34 miljarder. I medfinansieringsavtalet skulle ju ränta och kapitalkostnader ingå? Är det ytterligare fördyringar vi redan ser?

Apr 28 2015, 6:19 PM

Johan Trouvé: Hej Ulf!

Apr 28 2015, 6:20 PM

Johan Trouvé: Vi har inte detaljkunskapen om kassaflödesanalysen, så jag måste hänvisa frågan till Trafikverket alternativt Finansdepartementet.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:20 PM

Jan Sylvan: Läser precis nu om nytt tågstrul (GP 17.26). Borde inte pengarna användas för att ordna upp befintlig infrastuktur i första hand? http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2699043-nytt-tagstrul-pa-gang-till-helgen

 

Apr 28 2015, 6:21 PM

Johan Trouvé: Trafikverket har tilldelats medel för underhåll och nybyggnation. Inte en fråga för antingen eller tycker vi. Signaler har kommit från regeringen att underhållsbudgeten kan komma att öka.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:22 PM

Barbro Zedén: Eftersom det är kostnaden som du skulle tycka vara det som talar emot en VL och ni redan följer kostnadsutvecklingen noga – när anser du då att det varnande fingret bör bli en stoppande hand?

Apr 28 2015, 6:22 PM

Johan Trouvé: Om kostnaderna ökar markant över den lagda budgeten på 20 mrd kr.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:22 PM

Ulf Jagler: Jag lovade attt bjussa på en öl när projektet är skrotat…. det är inte så att du är ölsugen redan nu?

Apr 28 2015, 6:24 PM

Johan Trouvé: Hej Ulf! Jag tar gärna en öl för att diskutera Västlänk, Västsvenska paketet och andra viktiga projekt som behövs efter 2026 i regionen. Du behöver inte bjussa nu, men du kan få göra det vid invigningen.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:25 PM

Ulf Jagler: Vad har du får åsikt om kvaliteten på bland annat de målbilder som TrV fabulerat ihop för att hitta nyttor med Västlänken

Apr 28 2015, 6:27 PM

Johan Trouvé: Ingen exakt vetenskap då det handlar om prognoser, men analysverktygen blir bättre och bättre. Sedan vet vi inte hela sanningen om framtiden då t ex planerna för hur en framtida höghastighetsjärnväg skall dras och trafikeras inte är klar ännu. Den samlade bedömningen är att målbilder ofta underskattas jämfört med verkligheten/utfallet. Nyttorna blir större än vad man initialt beräknat.

 

 

 

 

Apr 28 2015, 6:27 PM

Barbro Zedén: Men det lär vi ju inte få veta förrän VL redan är på gång…. Vissa summor hålls ju hemliga av upphandlings skäl. Skulle ni vara villiga att stoppa projektet när halva tunneln är byggd (efter 10 år ungefär  )

Apr 28 2015, 6:28 PM

Johan Trouvé: Totalkostnaden är inte hemlig, inte heller andelen man har för ”oförutsett”, däremot är detaljer om etappkostnaderna hemliga för att inte förstöra upphandlingen.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:29 PM

Hans Janzon: Johan!

Apr 28 2015, 6:29 PM

Johan Trouvé: Hej Hans! Trevligt att höra av dig igen.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:29 PM

Bobbo Torwald: på vilket sätt skulle en förtätning av staden gynna medborgarna i Göteborg?

Johan Trouvé: En förtätning av en stad bidrar till att fler bostäder skapas. På det sättet kan fler bosätta sig centralt, vilket ökar tryggheten i staden och gynnar alla som har affrärer och startar kulturevent etc. Det blir även en hållbarare stad. I det större perspektivet gynnar det näringslivet som får en större arbetsmarknad. Starkt näringsliv gynnar alltid medborgarna genom fler arbetstillfällen och fler branscher. Göteborg är idag en synnerligen gles stad och de ytor som planeras för förtätning består av gråytor

 

 

 

Apr 28 2015, 6:33 PM

Barbro Zedén: Skulle Västsvenska Handelskammaren acceptera en annan lösning än VL?

Apr 28 2015, 6:34 PM

Johan Trouvé: Hypotetisk fråga då beslutet är närmare 5 år gammalt och fullt finansierat. Att ta fram en annan lösning skulle försena processen för stadens och regionens utveckling.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:34 PM

Bobbo Torwald: känner du att du har företagarna bakom dig när du företräder västsvenska handelskammaren i dessa frågor?

Apr 28 2015, 6:36 PM

Johan Trouvé: Absolut. Det har vi förankrat via samtal, enkäter, seminarier och frågetillfällen. Vi har dessutom flera rådsgrupper som har gett sitt samtycke och en enig styrelse på 17 personer. Jag har dessutom kontakter med närmare 50 vd:ar i månaden som också ger sitt stöd. Det betyder inte att alla ställer sig bakom vill jag förtydliga.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:36 PM

Barbro Zedén: Vad vi kunnat se så har du svängt helt i din åsikt om VL – hur har du tänkt då?

Apr 28 2015, 6:37 PM

Johan Trouvé: Jag och Handelskammaren har inte svängt, har sett att vissa påstår det. Vi gav ett JA till remissen 2012.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:37 PM

Olof Bjarnason: Varför var du emot Västlänken tidigare?

Apr 28 2015, 6:37 PM

Johan Trouvé: Vad baserar du den frågan på?

 

 

 

Apr 28 2015, 6:38 PM

Gunnar Lindgren: Hej Johan! Debatten om VL handlar om byggteknik, budget,järnvägsdragning, tågfrekvens etc men jag saknar följande: De många resenärernas vardag, 220 dagar om året. Vid Centralen får de ca 7 min längre gångtid enkel väg.Tidigare morgontåg, senare kvällståg? Samtidigt ger inte kortare resa vid Haga/Korsvägen nog tid för senare tåg på morgonen/tidigare på em. Slutsats: Inte bättre för de få, sämre för de många. Inte ens om VL var gratis skulle man vilja ha den. Vad säger du om det?

Apr 28 2015, 6:40 PM

Johan Trouvé: Hej Gunnar! Gångtiderna du talar om är om man ska gå i riktning mot Drottningtorget, det finns många andra riktnibngar som kommer vara intressanta i framtiden. Speciellt med utvecklingen av Gullbergsvass, Stationsområdet, Frihamnen/Ringön. Dessutom kommer bussar/spårvagnarna få nya hpållplatslägen.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:40 PM

Jan Sylvan: Du anser att du har medlemmarna med dig som svar till Bobbos fråga. I organisationen Företagarna har jag läst att mer än hälften av medlemmarna är mot Västlänken. Vad skiljer Västsvenska Handelskammarens medlemmar från Företagarnas?

Apr 28 2015, 6:42 PM

Johan Trouvé: Har inte den exakta medlemsförteckningen hos Företagarna, men vi har förmodligen större företag som har en längre planeringshorisont än vad mindre företag har. Dessutom har vi medlemmar i hela Västsverige, dvs även utanför Göteborgsregionen. Vi har under flera år försökt förmedla fakta via möten/konferenser mm för våra medlemmar.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:42 PM

Bobbo Torwald: kan man inte kalla miljonprojekten för en lokal förtätning.. dessa misslyckanden är ett faktum och jag har inga indikationer på att folk känner sig säkra i dessa områden heller.. jämför man med vilken miljonstad som helst som är ”tät” så är inte säkerheten det man tänker på i första hand boende känner sig snarare mer isolerade och vilken bostadsrättsförening kan intyga om att det alltid förekommer en grad av irritation och menaktighetsskillnader och irritation när många bor tät inpå varandra.. varför inte

Apr 28 2015, 6:43 PM

Johan Trouvé: Svårt att jämföra miljonprogrammen utanför staden med förtätning i centrum. Det finns många positiva exempel på lyckad förtätning i världen. Vi var bla på studiebesök i Vancouver som satsat på blandstads-konceptet, det som Göteborg satsar på också.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:44 PM

Barbro Zedén: Nej, miss av mig. Ni reserverade er väldigt för kostnaden och det är ju den du tagit upp även idag. Jag beklagar att ni idag hyser sådan tillit till TrV:s budget. Tack för att du besvarat mina frågor.

Apr 28 2015, 6:44 PM

Johan Trouvé: Vem ska vi då lita på om vi inte ska förlita oss på en myndighet?

 

 

 

Apr 28 2015, 6:44 PM

Ulf Jagler: Om nu VL är bra för företagarna i regionen och vi räknar bort trängselskatten.Tror du att du skulle du få med dig VHK:s medlemsföretag på en medfinansiering, när den presenteras med 2009 års budget men just nu prognoticeras på nästa 30 miljarder

Apr 28 2015, 6:46 PM

Johan Trouvé: Kostnaden på 20 mrd kr i 2009 års värde håller enligt Trafikverket. De räknar på samma sätt för Västlänken som för t ex Citybanan som är meräknad i 2007 års värde. Liksom övriga projekt i landet.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:46 PM

Carina Bulić: Du nämner höghastighetstågen. De lär gå på östra sidan av stan. Vore det inte rimligt att pendeltågen kan ansluta till höghastighetstågen så att regionen kan förstoras till Oslo/Kph/Stockholm?

Apr 28 2015, 6:48 PM

Johan Trouvé: Detskulle innebära att alla som skall till en målpunkt i staden skulle behöva byta och då tappar man stor andel kollektivtrafikresenärer. Det är detta som är Göteborgs dilemma. Endast 15% kollektivtrafikandel av inpendlarna, i Malmö och Stockholm är andelen 45%. Få städer lyckas med att flytta ut centralstationen utanför stadskärnan.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:48 PM

Olof Bjarnason: Jag baserar det på denna artikel från 2011:http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2011/Februari/Vastlanken—till-vilket-pris/

Apr 28 2015, 6:49 PM

Johan Trouvé: Var i artikeln hittar du att vi fattat beslut om att vi är emot Västlänken? I februari 2011 höll vi ett seminarium där frågan om kostnaden diskuterades och olika aspekter debatterades.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:49 PM

Barbro Zedén: Trodde jag sagt mitt… men snälla – myndighet ? Myndigheter är befolkade av människor av allehanda förtjänster och brister. Är det så att alla idag säger att TrV lovar.. för att sedan kunna säga: Det var inte mitt fel – det var TrV som inte räknade rätt?

Apr 28 2015, 6:50 PM

Johan Trouvé: Jag inser att alla myndigheter kan göra fel, men vad är alternativet?

 

 

 

Apr 28 2015, 6:50 PM

Jan Sylvan: Hur skall Hisingen få bättre kollektivtrafik? Lundby är Göteborgs snabbast växande stadsdel.

Apr 28 2015, 6:52 PM

stoppa_VL: Nu är det 10 minuter kvar. Johan får svara på de frågor han vill av de som kommer in före 19.

Apr 28 2015, 6:52 PM

Johan Trouvé: Den lokala kollektivtrafikutvecklingen planeras nu och kan inte finansieras av statliga medel. Vet att man planerar station vid Backa, tunnel för spårvagn Stigberget-Lindholmen, linbana Järntorget/Haga- Lindholmen och fler älvöverfarter med båt. Kan även bli en förlängning av Västlänken till Hisingen och koppling till Hamnbanan/Bohusnbanan i framtiden.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:52 PM

Carina Bulić: Ja, vi kunde ju lita på myndigheten Riksrevisionsverket, de torde rimligen vara bättre på att räkna än vad TrV visat hittills..?

Apr 28 2015, 6:54 PM

Johan Trouvé: Nej! Riksrevisionens rapport såg inte till systemet i sin helhet. Tar inte hänsyn till andra nyttor för en större investering.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:54 PM

Anders Jonsson: Hej Johan!
Om du fick utveckla Göteborg och Västsverige och fick tillgång till 25miljarder skulle du då lägga alla pengar på att bygga en tunnel under Göteborg ? (och där du i samma andetag går emot majoriteten av folket?)

Med vänliga hälsningar
Anders Jonsson

Apr 28 2015, 6:56 PM

Johan Trouvé: Hej Anders! Folket har inte sagt något om Västlänkens byggnation.Hypotetisk fråga då beslutet redan är fattat. Utbygd infrastruktur är det bästa sättet till att säkerställa arbetstillfällen i en region. Det satsas mycket på fle3ra andra ställen samtidigt i staden/regionen.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:56 PM

Ulf Jagler: Vad tycker du om förslaget att tillsätta en oberoende granskning, så att vi en gång för alla får tys på antingen Ja eller Nej-sdian ?

Apr 28 2015, 6:57 PM

Johan Trouvé: Vilka alternativ ska vara med i en sådan granskning? Har sett minst 20 andra alternativ och vilket av dessa som vi än väljer kommer det vara de som har blivit missnöjda.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:57 PM

Jan Sylvan: I Lund skall staten gå med pengar till kollektivtrafik har jag läst.

Apr 28 2015, 6:58 PM

Johan Trouvé: Stadsmiljöavtalen? Man kan säga att förhandlingen om Västsvenska Paketet gav att statliga medel även satsades i lokal infrastruktur genom drygt 70 delprojekt.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:58 PM

Anders Jonsson: Folket sa ett tydligt nej till trängselskatten. Tycker du att vi är odemokratiska som inte kommer tillåta att vs byggs?

Apr 28 2015, 6:59 PM

Johan Trouvé: Eftersom omröstningen skall vara rådgivande så är det politikerna som bestämmer. De är valda av folket. Men samtidigt är det ett misslyckande av stadens politiker att vi har hamnat i svekdebatten.

 

 

 

Apr 28 2015, 6:59 PM

stoppa_VL: Nu stänger vi för inkommande frågor. Johan får välja om han vill besvara de frågor som ligger på kö.

 

 

Apr 28 2015, 7:00 PM

Carina Bulić: Johan, du pratar om utbyggnad av Västlänken, men dess kapacitet är ju begränsad till 17 tåg per timme. Hur ser du på det?

Apr 28 2015, 7:01 PM

Johan Trouvé: Kapaciteten har jag ingen specifik kunskap om, förutom information från Trafikverket. Där anser man att det räcker och kan kompletteras i framtiden.

 

 

 

Apr 28 2015, 7:01 PM

Barbro Zedén: Att ifrågasätta

Apr 28 2015, 7:02 PM

Johan Trouvé: För att ifrågasätta så bör man ha fakta. Vem kan ha mer fakta om Västlänken än Trafikverket och över 1 miljon konsult-timmar från flera av världens ledande företag inom branschen.

 

 

 

Apr 28 2015, 7:02 PM

Gunnar Lindgren: Jag återkommer till restiderna. Om 4 av 5 går av vid Centralen och 1 av 5 vid de två andra stationerna så måste minoritetens restid kortas med 4 ggr mer än vad majoriteten får längre för att nå ”break-even före/efter VL”. Om minoriteten tjänar 10 min räcker 3 min längre resa för majoriteten för negativt utfall. Viktigt tycker jag.

Apr 28 2015, 7:04 PM

Johan Trouvé: Vi har inte sett en detaljerad trafikplan för Västlänken. Hur tågen i famtiden skall gå från Uddevalla, Borås, Landvetter, Halmstad, Skövde etc. Den samlade bedömningen från Trafikverket med stöd av simuleringar från konsultbolagen visar på att det finns långt fler vinnare avseende restid.

 

 

 

Apr 28 2015, 7:05 PM

stoppa_VL: Johan tänker svar på de frågor som kommit in före 19.

 

 

Apr 28 2015, 7:05 PM

Bobbo Torwald: det skiljer ca 200000 pesoner mellan vancouver och göteborg i befolkningsmängd är siktet inställt på en stad med 600000 invånare så lär knappast västlänken vara lönsam de kommande 100 åren… även i vancouver visar statestiken på att ytterområderna är säkrast medans den förtätade staden är där mest brott förekommer där city center, evergreen blv och st johns blv är de mest centrala och drabbade områdena… gör något eget av gbg istället och anamma vår geografi.

Apr 28 2015, 7:07 PM

Johan Trouvé: Vancouver var ett av exemplen. Vi tycker att staden tar vara på sitt unika läge med förtätning i centrum, nära vatten och kollektivtrafiknoder. Norra Masthugget,Järnvågen, Södra Älvstranden, Gullbergsvass, Korsvägen, Frihamnen osv. Det var också en reflektion från den internationella expertpanel som var delaktiga i utvecklingsvisionen för området Älvstaden. Vancouver hyar flera år i rad blivit utnämnda till ”Most livable city” i världen. Det tycker vi är eftersträvansvärt.

 

 

 

Apr 28 2015, 7:07 PM

Ulf Jagler: Tack för ikväll Johan.

 

Apr 28 2015, 7:08 PM

Johan Trouvé: Tack för bra debatt och frågor, Hör av dig när vi ska ta ölen!

 

 

 

Apr 28 2015, 7:08 PM

Mats Lövgren: Tack Johan för att du tar dig tid att träffa våra medlemmar i denna chatt.Det uppskattas stort av oss.

 

 

Apr 28 2015, 7:08 PM

stoppa_VL: Då får vi tacka Johan för att han lagt tid på att ge oss sina synpunkter på Västlänken och annat i Göteborg. Stort tack!

 

 

Apr 28 2015, 7:09 PM

stoppa_VL: Hela chatten kommer att publiceras på hemsidan imorgon.

 

 

Apr 28 2015, 7:10 PM

Johan Trouvé: Tack Mats. Har nu svarat på alla inkomna frågor. Är det någon som vill ha svar på andra frågor så hör gärna av er. Vill även passa på attt säga att jag inte har personlig vinning av Västlänken, vilket har förekommit på en del ställen. Jag företräder Handelskammaren och skulle inte vara kvar många timmar om jag gick emot medlemmarna och styrelsen. Ha det bra i solskenet och på återhörande. Uppskattar sakliga debatten och att administratörerna bjöd in mig. God kväll! Johan

 

 

Apr 28 2015, 7:11 PM

stoppa_VL: Tack ännu en gång

 

Chat om Västlänken med Martin Wannholt 21/4

Chat om Västlänken med Martin Wannholt 21/4 Bild från gp.seHär kommer innehållet från gårdagens chat med kommunalrådet Martin Wannholt. Det var extra roligt att Martin kunde ställa upp på vår första chat.

Målsättningen är att vi skall återkomma ett par gånger per månad, och att vi skall kunna presentera spännande gäster varje gång.


stoppa_VL: Välkomna till kvällens chat med Martin Wannholt.

 

Apr 21 2015, 6:00 PM

Martin Wannholt: Hej alla, och tack för initiativet till chatten

 

 

Apr 21 2015, 6:00 PM

stoppa_VL: Martin svara strax på era frågor. Och så hoppas vi att vädret inte är för bra utan några tar sig hit.

 

 

Apr 21 2015, 6:00 PM

Olof Bjarnason: Hej Martin! Hur går det med processen kring att du inte har blivit tilldelad någon politisk sekreterare?

Apr 21 2015, 6:02 PM

Martin Wannholt: Ligger för överklagande i första instans. Beslut kanske före sommaren. I lagen står dock inte att man inte får bete sig så bedrövligt som majorieten i kommunstyrelsen gjort. Det viktiga är att vi överklagar hela vägen så lagstiftaren får se om det behövs lagändring eller ej.

 

Apr 21 2015, 6:02 PM

Heléne Billing Lord: Vad händer med den oberoende granskningen som du talade om vid senaste demonstrationen?

Apr 21 2015, 6:03 PM

Martin Wannholt: Vi återkommer som jag sagt tidigare, har en viktig milstolpe att passera innan vi trycker på startkknappen. ni kommer se detta i media inom några veckor

 

Apr 21 2015, 6:03 PM

Carina Bulić: Hej Martin, vår grupp har 3600+ medlemmar. Hur tycker du att vi som grupp har störst chans att påverka beslutsfattarna? Vad kan de enskilda medlemmarna göra för att på bästa sätt påverka?

Apr 21 2015, 6:04 PM

Martin Wannholt: Gruppen är stor och växer. fler och fler göteborgare börjar sätta sig in i hur meningslös och skadlig västlänken är för stadens och regionens utveckling. Det är bara att kämpa på, fakta brukar vinna i längden

 

Apr 21 2015, 6:05 PM

Maria Wennerbeck: Hej Martin! Vi är ju många som både kämpar mot Västlänken och försöker stötta dig i din kamp.

Apr 21 2015, 6:07 PM

Martin Wannholt: Jag vet och känner detta dagligen, men det är en majoritets kamp vi för mot politiker som läst fast sig i ren prestige. Varje dag talar jag inför och diskuterar utveckling med många kloka människor i vår stad. Det är snarare frågan när västlänken omprövas, inte om.

 

Apr 21 2015, 6:07 PM

Mats Lövgren: Kul att du vill ta en chatt-stund med våra medlemmar.

Apr 21 2015, 6:08 PM

Martin Wannholt: Kul att du finns Mats som kämpar dygnet runt för att få rätsida på vår härliga stad!

 

Apr 21 2015, 6:08 PM

Ann-Marie Pendrill: Har du någon känsla för hur grannkommunerna ser på Västlänken (utöver allmänt tillstyrkande i debattartikel)?

Apr 21 2015, 6:09 PM

Martin Wannholt: Bilden är splittrad i alla kommuner och i alla partier. Lerum börjar få upp ögonen ordentligt, skall dit imorgon. De inser vilka infraprojekt som skulle ge ordentlig fart på tillväxten, dit hör inte västlänken

 

Apr 21 2015, 6:10 PM

Carina Bulić: Tror du det finns möjlighet att separera Västlänken och Olskroken planskildhet i Mark- och Miljödomstolen? Dessa projekt hänger ju inte ihop mer än för att man bestämt att de ska göra det.

Apr 21 2015, 6:11 PM

Martin Wannholt: Kan inte svara på det, dock så får trafikverket problem om de böörjar med grävarbeten som hänger ihop med projekt västlänken innan miljöprövningen är över,finns prejudikat på detta. vilket vi är ett antal som snart skall påminna dem om detta och få saken prövad.

 

Apr 21 2015, 6:12 PM

Maria Wennerbeck: Hej igen! Min fråga kom inte med….var tycker du att vi ska lägga vår största energi, manifestationer, mindre event, påverka omgivningen, boende mfl, påverka regeringen……har du fler tips?

Apr 21 2015, 6:14 PM

Martin Wannholt: Tycker spontant att vi demonstrerat färdigt för ett tag nu, fokus måste ligga på folkbildning och faktaupplysning. Medborgarna är normalt överlägsna på att bilda sig en bra uppfattning om de får tillgång till konkreta fakta som kan styrkas. Då kommer västlänksförsvararna aldrig klara dett, även om de har hundratals miljoner till reklam och propagande. Dvs fortsätta sprida fakta och underlag till allt fler göteborgare.

 

Apr 21 2015, 6:14 PM

Jan Sylvan: En fråga från en som inte lyckas logga in: Kan våra förtroendevalda rent juridiskt anmälas för tjänstefel när de struntar i folkets val (nej till trängselskatten!) och som ett resultat av detta kommer att utsätta stan för ödeläggelse på många plan samtidigt?

Apr 21 2015, 6:15 PM

Martin Wannholt: Hej Jan, nej det kan de inte, men väljarnas dom blir nog mycket effektivare än några dagsböter för tjänstefel

 

Apr 21 2015, 6:17 PM

Martin Wannholt: Kommer intressant information på GPs debattsida de närmsta veckorna, framför allt om hur västlänken totalt missar de politiskt uppsatta målen.Mycket intressant kan jag lova.

 

Apr 21 2015, 6:17 PM

Carina Bulić: Vilka är din tre starkaste argument mot Västlänken och vad var det som fick dig att skriva debattartikeln i augusti?

Apr 21 2015, 6:19 PM

Martin Wannholt: 1. tunneln löser inte något av alla de utmaningar vi har i kollektivtrafiken, 2. Därav visar beräkningarna att den är en samhällsekonomisk katastrof och 3. Att förstöra så mycket av staden och minska tillgängligheten under ett decennium kan få allvarliga konsekvenser för stadens utveckling.

 

Apr 21 2015, 6:20 PM

stoppa_VL: En fråga till från annan plats: Är det realistiskt att tro att Västlänken kan stoppas? I så fall, hur skulle det gå till?

Apr 21 2015, 6:32 PM

Martin Wannholt: Ja det är mycket sannolikt att västlänken aldrig byggs. M-stämman i maj har chansen att göra skillnad, då kommer omprövningen ganska snabbt. Annars blir det 2017 när vi börjar närma oss nästa val, eftersom överklagande förskjuter byggstart till 2019. väljarna kommer få möjlighet att ge sin dom än en gång. Som om 57% inte var tydligt nog

 

Apr 21 2015, 6:32 PM

Gunnar Lindgren: Det verkar som att de som har makten har missat fullständigt att ,

Apr 21 2015, 6:32 PM

Martin Wannholt: Missat vad Gunnar? att läsa på? Ja det kan man säga

 

Apr 21 2015, 6:32 PM

Alf Thunberg: Vad är din uppfattning när det gäller riksdagsmännen, är de medvetna om situationen i Göteborg, kan det löna sig att försöka få upp västlänksdebatten på riksnivå ?och hur gör vi det på bästa sätt ?

Apr 21 2015, 6:33 PM

Martin Wannholt: Ja, många utanför Göteborg är i allra högsta grad medvetna om politikens fadäser i Göteborg. Är alltid bra att informera riksdagsledamöter

 

Apr 21 2015, 6:34 PM

Maria Wennerbeck: Tror du att det är en framkomlig väg att så många som möjligt engagerar sig partipolitiskt i frågan om VL?

Apr 21 2015, 6:34 PM

Martin Wannholt: Ja, och de av er som går med i ngt parti, kommer upptäcka att ni inte är ensamma, tvärtom många som stöder er

 

Apr 21 2015, 6:35 PM

Gunnar Lindgren: Haha, jag slant. Jag ville fråga detta: Hur har resonemanget inom den regerande politikerkartellen gått när det gäller Västlänkens samhällsnytta? Den har ju kritiserats för att vara synnerligen marginell. Det verkar som att man inte förstår det här med mängder. Av pendeltågsresenärerna får 80 procent det sämre för att 20 procent ska få det bättre. Man lockas av nya reserelationer typ ”Bo i Borås, studera i Varberg” men det är ju en mikroskopisk mängd det handlar om. Har man förståelse för sådana aspekter?

Apr 21 2015, 6:37 PM

Martin Wannholt: Normalt har man förståelse för sådana aspekter. Men i fallet västlänken vill ingen läsa på allt faktamaterial som redan finns, än mindre begära in komplettering för att öka kunskapen. Mn fortsätter luta sig mot att beslut är tagna och vi har en ”vision”, som dock inte får plats i tilltänkt tunnel.

 

Apr 21 2015, 6:37 PM

stoppa_VL: En fråga till från Facebookgruppen: ””Tror du att det finns presumtiva Wannholtare i de andra partierna?

Apr 21 2015, 6:40 PM

Martin Wannholt: Ja, och jag känner flera av dem och vi pratar tämligen öppet. Men de orkar inte kämpa för de tror att det ändå inte går att ändra, framför allt med hänvisning till socialdemokraterna. Jag tycker detta är ett dåligt argument, då (S) redan tappat var tredje väljare de senaste två valen. fortsätter de på den inslagna vägen med västlänk/TS mot göteborgarna, tror jag de sjunker kraftigt i nästa val.

 

Apr 21 2015, 6:41 PM

Carina Bulić: Men VARFÖR är alla så låsta vid Västlänken? Det är ju öppet mål för allianspartierna.

Apr 21 2015, 6:44 PM

Martin Wannholt: Håller helt med och de har haft flera chanser. Jag kan bara se två skäl;enorm prestige hos de ledande företrädarna samt rädsla för att de skulle sänka övriga delar i paketet om vi omförhandlar gökungen. Den senare begriper jag inte då det är samma männsiskor som har möjlighet att ändra sig och samtidigt kommer bestämma om det nya. Verkar vara en konstig uppfattning ”om jag ändra mig om västlänken kommer jag tvinga mig själv att förstöra alla de bra investeringarna i paketet också. Eller hur?

 

Apr 21 2015, 6:44 PM

Alf Thunberg: I många diskussioner på nätet framkommer diverse konspirationsteorier,att vissa inblandade skulle ha egna intressen till VL, intressen i företag som kan tjäna stora pengar på VL etc. Anser du att det finns någon grund för sådana antaganden ?

Apr 21 2015, 6:46 PM

Martin Wannholt: Nej det tror jag inte. Handlar i första hand om prestige , rädsla och en konstig uppfattning till folkvilja och fakta. Det finns naturligtvis många på marknaden idag som undrar om den kommer byggas eller inte, dvs vågar vi investera i tunga fordon för att kunna lägga anbud.

 

Apr 21 2015, 6:48 PM

Martin Wannholt: Jag brukar säga att ni måste ha en alternativ avsättining, dels då tunneln med mycket hög sannolikhet inte blir av, och under alla omständigheter kommer förskjutas i tiden 2 år.

 

Apr 21 2015, 6:48 PM

Maria Wennerbeck: Och varför tror du att inte något av ja-partierna passar på att öka sitt förtroende genom att erkänna att de är fel ute…..finns den möjligheten öht att något parti tänker så tror du?

Apr 21 2015, 6:50 PM

Martin Wannholt: Det finns många inom flera partier som tänker så, men ledningarna i partierna har målat in sig själva i ett numera mikroskopiskt hörn. Tror att väljarna skulle uppskatt en ödmjuk inställning där man kan erkänna att detta blev fort och fel, t.o.m.riktigt fel. finns ju bra alternativ att starta direkt

 

Apr 21 2015, 6:51 PM

stoppa_VL: En fråga som man hör då och då: Kommer Martin Wannholt att starta ett nytt parti?

Apr 21 2015, 6:55 PM

Martin Wannholt: Ja, jag får den frågan nästan dagligen. Personligen tycker jag inte vi har brist på antal partier, snarare tvärtom. Vad vi behöver är fler politiker som tar till sig av all den kunskap som finns i vårt samhälle utanför politiken. Med det sagt, om inget parti svänger, så kan vi nog få se ett nytt grönt borgerligt parti i göteborg i god tid före nästa val. Men det skulle vara bättre om något/några v de etablerade tog väljarna på allvar och omprövade sin politik.

 

Apr 21 2015, 6:55 PM

Carina Bulić: Tror du att man verkligen räknar med att motståndet kommer svalna med tiden? Eller hur har de tänkt sig hantera motståndet över tid?

Apr 21 2015, 6:57 PM

Martin Wannholt: Tror att en del är så naiva ja. All erfarenhet visar ju tvärtom, ju närmre byggstart man kommer, desto fler inser de allvarliga konsekvenser som projektet kommer få, och allt till ingen nytta.

 

Apr 21 2015, 6:57 PM

Mats Lövgren: Kan kommunpolitikerna stoppa Västlänken även ifall de plötsligt ville det,eller finns risken att regeringen ändå kör över folkviljan och bygger tunneln ändå?

Apr 21 2015, 6:58 PM

Martin Wannholt: Ingen regering i Sverige kommer ”kör över” folkviljan när det gäller västlänken. Hur ska de argumentera? Vi tvingar på er ett projekt utan samhällsnytta, som ni betalar och inte vill ha….

 

Apr 21 2015, 6:58 PM

Alf Thunberg: Vilket parti tror du kommer först att lämna det mikroskopiska hörnet ?

Apr 21 2015, 7:00 PM

Martin Wannholt: Tror (men här är jag partisk så det kanske är from förhoppning) det är (M) som ligger närmast till hands. Mitt andra stalltips är (MP eller C)

 

Apr 21 2015, 7:00 PM

Ann-Marie Pendrill: Har du någon erfarenhet av hur tjänstemän förhåller sig när de måste argumentera för något de inte tror på (som t.ex. när Trafikverket säger emot sina egna tidigare rapporter). Vilka möjligheter har de (eller inte) att agera?

Apr 21 2015, 7:01 PM

Martin Wannholt: De förhåller sig till att de vill ha kvar sitt jobb och fortsatt karriär. Som säkert flertalet människor även om ingen skulle lägga ut det på FB…

 

Apr 21 2015, 7:02 PM

stoppa_VL: Då har klockan passerat 19, så Ann-Marie fick sista frågan idag.

 

Apr 21 2015, 7:02 PM

stoppa_VL: Stort tack till Martin som tog sig tid att vara med!

Apr 21 2015, 7:02 PM

Martin Wannholt: Tack alla som deltog, hoppas det blir många och livade chattar här i forumet

 

Apr 21 2015, 7:04 PM

stoppa_VL: Vi återkommer förhoppningsvis snart, med nya intressanta gäster. Tack för alla frågor och ert engagemang.

 

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook