Stoppa Västlänken Nu

Utveckla Göteborg

Etikett: gästskribent

De omärkliga glidningarnas taktik – Eller var finns öppenheten?

Har politikerna en medveten taktik på hur man skall smyga in Västlänken utan att det blir tydliga tillfällen för att ifrågasätta projektet? Ulf Wennerlöf funderar på detta. 


De omärkliga glidningarnas taktik - Eller var finns öppenheten? Det sägs ju att om man lägger en levande groda i kallt vatten och värmer upp det långsamt så märker den inte vad som händer tills det är försent och den blir kokt.

Jag får känslan av att det är denna taktik Trafikverket och våra politiker tillämpar på oss medborgare när de försöker hantera de fördyringar och försämringar som gradvis blir alltmer uppenbara ju längre projekteringen av Västlänken framskrider.

Trafikverket justerar formuleringar på sin hemsida för att slugt kamouflera ökade olägenheter så att de inte skall kunna ställas till svars för dessa efteråt. De lämnar även in kompletteringar till Mark- och Miljödomstolen med uppgifter om ökad miljöpåverkan som de av förklarliga skäl inte skryter om på propagandadelen av sin hemsida

Politikerna försöker smyga igenom beslut som syftar till att dölja ökade kostnader samt att snarast binda sig i långa avtal för att försvåra möjligheterna att avbryta bygget.

Jag sammanfattar några exempel här, som jag hittat i diverse inlägg på detta och andra forum.

1. (Tipstack till Carina Bulić): Transporterna med schaktmassor från Hagastationen skulle först ske mellan kl 07-22. Detta har nu ändrats till ”huvudsakligen” mellan 07-22. Denna lömska glidning i formuleringen innebär att transporterna skulle kunna pågå dygnet runt eftersom detta fortfarande är ”huvudsakligen” mellan 07-22.

2. (Tipstack till Mats Lövgren): Genomförandeavtalen i Västsvenska Paketet är så kallade block-avtal som är tidsbegränsade och därmed ”riskerar” att inte bli förnyade om vettigare politiker än idag är i majoritet efter nästa val. För att hindra detta tänker man ersätta block-avtalen med ett flummigt ”paraply”-avtal som skall gälla ända tills Västlänken är färdigbyggd för att säkra finansieringen och bakbinda kommande politiker oavsett valutgång.

3. (Tipstack till Christer Wannheden): Budgeten har gradvis stegrats sedan projektets början för att slutligen fastna på den välkända siffran ”20 miljarder i 2009 års penningvärde”. Man skall veta att Trafikverket levererade denna siffra med brasklappen att dess sannolikhet är 50% (vid sannolikheten 99% var siffran 30 miljarder redan 2009). För att hålla denna budget har man gradvis lyft ut delar av projektet (som byggnader och räddningstunnlar) men man har tydligen insett att ännu fulare knep krävs. Därför kommer man att höja budgeten med ca 20 miljarder utan att det märks. Man tänker nämligen ändra beslutet om avtalad inflationsuppräkning till ”avtalad indexuppräkning”!

På detta sätt kan man höja de avtalade ca 24 miljarderna 2028 till ca 44 miljarder år 2028 i ett nytt avtal men ändå kalla det för 20 miljarder i 2009 års penningvärde. Försiktigtvis kommer man framöver att i stället kalla det för ”i 2009 års prisvärde”.

Inflationen kan man mellan 2009 och 2028 uppskatta till 1% per år medan kostnadsuppräkningen med index kan uppskattas till 4% per år.
Bytet till ett nytt avtal som ser ut som samma kommer att kosta skattebetalarna 20 miljarder kronor utan att de får veta något.

4. (Tipstack till Martin Wannholt): Trafikverket vill, enligt inlämnad miljöansökan, bygga VL som ett läckande såll. Med 4 ggr högre inläckage av grundvatten än vad som bör tillåtas för att undvika skadliga grundvattensänkningar. Enligt TRVs inlämnade miljökompletteringar, skulle det kosta 2,7 miljarder kronor extra, förlänga byggtiden med två år och ge 100 tusen ton ytterligare utsläpp av koldioxid för att täta tunneln från för stort inläckage av vatten.

5. Man tummar på säkerheten genom att slopa räddningstunnlarna och ersätta dem med ”räddningsschakt” (eller krematorieskorstenar om man så vill). Detta försöker man kamouflera som en miljöförbättrande åtgärd när det i själva verket är ett desperat försök att rädda vad som räddas kan av den ursprungliga budgeten.

Öppenhet, ärlighet och transparens är tydligen sånt som politiker älskar att prata om men hatar att praktisera.

/Ulf

Gästinlägg: Hej politiker – Helgen är räddad!

sommartag1Kanske du som är ledamot i kommunfullmäktige tittar in här på fredagskvällskvisten, eller under helgen, för att se om det kommit några nya underhållande foliehattsabsurda teorier i Västlänksfrågan. Jag kan tipsa om en länk: http://skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen/

Där finns alla de inlagor som ingår i den överklagan av Trafikverkets Järnvägsplan för Västlänken som Nätverket Skona Göteborg har producerat och sänt till regeringen. Det är ett imponerande arbete, och jag känner djup tacksamhet till er som har gjort detta jobb. Om du som är kf-ledamot läser dessa dokument (som jag nu gjort) och efter detta ändå stödjer Västlänken skulle du förvåna mig.

Det räcker att läsa Bilaga 1, Samhällsnytta, för att du ska inse vilket oseriöst och oansvarigt falsarium hela detta projekt är. Det blir ingen nytta. Ja, det är till och med så att Västlänken försvårar de mål som tågtunneln är tänkt att uppfylla. (Tror du mig inte? Läs dokumentet!) (Kanske finns det ett dolt elektroniskt meddelande av Brasklapps-typ från TrV: ”Härtill är vi nödda och tvungna.”)

Därmed kan du dra dina egna slutsatser. Fortsätt sedan med de andra dokumenten om risker för natur- och kulturmiljön, byggnadsskador på grund av grundvattendränering, dolda/kända tillkommande/troliga tillkommande kostnader, säkerhetsrisker och andra negativa följder, för att inte tala om alla konfliktpunkter mellan Västlänksprojektet och gällande lagstiftning, så inser du att här behöver någon (rödgrön eller alliansare, vem kommer först?) ha civilkurage och dra i nödbromsen.

Om inte regeringen, efter att ha läst dessa dokument (vilket en del personer hos dem har ansvar att göra) svarar Trafikverket att de måste inkomma med förklaringar på väldigt mycket, så begås ett justitiemord på staden Göteborg och, bildligt talat, på stadens invånare.

Och det är lätt för regeringen. Det är bara att läsa igenom materialet, stryka för de påpekanden som görs och vidarebefordra detta till Trafikverket med frågan ”Hur tänkte ni här?” Och det finns ett enklare sätt: avslå Trafikverkets begäran att få bygga Västlänken. Jag tror att Trafikverket då blir lika glada som alla vi andra.

/Gunnar Lindgren

Gästkrönika: ”Men nu vet alla bättre” – Joakim Rosdahl

Då och då tar vi in material från skribenter utanför den innersta kretsen. Den här gången är det en person som många känner igen från hans blogg, där Västlänken och Trängselskatt är återkommande ämnen.  Med budskapet ”Men nu vet alla bättre” skriver Joakim Rosdahl (C) exklusivt för vårt nätverk denna krönika, som tar avstamp ur det demokratiska underskottet som Västlänken visar upp.


Demokratin viktig dimension i Västlänksfrågan!

Gästkrönika: ”Men nu vet alla bättre” - Joakim Rosdahl Västlänken är i sak felaktig. Jag har ändå förståelse för de som för 10-20 år sedan tyckte att det var en bra idé. När kostnaden fortfarande bedömdes till 6-7 miljarder och de enorma ingreppen i Göteborgs stadsmiljö inte var kända. På den tiden skapades den politiska myten att Västlänken behövs, något som levde kvar över avtalet om Västsvenska paketet och gjorde att paketet kunde förankras med cement i de västsvenska partierna från V till M.

Men nu vet alla bättre. All fakta, alla kostnadsökningar, nonchalansen runt räddningstunneln, oklarheten om var leran skall dumpas, skövlingen av Alléns träd osv, osv har fått de flesta Göteborgarna att ta ställning mot Västlänken.

Men ändå svänger inte partierna i frågan. Partier som på några veckor kunde svänga ett helt varv i migrationspolitiken, kan inte svänga i Västlänksfrågan, som faktiskt är mycket mindre komplicerad än migrationsfrågan.

Men det är – tyvärr – ännu värre. I valet 2014 hade vi en folkomröstning om trängselskatt. På valsedeln pekades syftet med trängselskatten tydligt ut, den skall finansiera Västsvenska paketet. När då Göteborgarna med massiv övervikt röstar Nej till trängselskatt så går det ju knappast att tolka på annat sätt än att man sagt Nej till trängselskatt och därmed till finansieringen av Västsvenska paketet. Folkomröstningen borde lett till ett rejält omtag av Västsvenska Paketets innehåll och finansiering. Men inte ens folkomröstningen kunde rubba Västlänkspartierna i Göteborgs fullmäktige.

Hur är detta möjligt? Ja, det svenska politiska systemet bygger på förutsättningen att våra politiska partier kan företräda medborgarna och vaska fram dugliga förtroendevalda som kan leda vårt land och våra kommuner. Men detta regelverk skapades i en tid när människor fortfarande var medlemmar i politiska partier. Idag är inte ens 3% av befolkningen medlemmar i något politiskt parti. Av dessa kanske ca 20% är aktiva i form av att då och då gå på möten. De högaktiva medlemmarna, de som har positioner och i praktiken styr partierna kanske utgör 5-10% av medlemsbasen. Alltså är det inte mer än några promille av befolkningen som utövar inflytande via politiskt partimedlemskap. Det är därför politiken kan gå så oerhört fel i en fråga som Västsvenska paketet. Politikerna är inte tillräckligt representativa och medborgarna blir inte medvetna om vad som händer förrän besluten är fattade. Detta är ett stort demokratiskt problem som är generellt och som påverkar många frågor. Den politiska åsiktskorridoren är mycket smal och den som trampar lite utanför sorteras obönhörligen bort.  Om inte människor engagerar sig även i politiska partier så vittrar demokratin sönder.

Västlänken måste ovillkorligen stoppas då den innebär en katastrof för Göteborg. Stadsbyggnadsmässigt, miljömässigt och trafiktekniskt. Men den måste också stoppas för demokratins skull. Och det är ännu viktigare.

Joakim Rosdahl

Följ gärna Joakims tankar om Västlänken och övrigt i hans blogg: Göteborgs Politikblogg

Gästinlägg: För eller emot Västlänken?

Gästinlägg: För eller emot Västlänken?Här kommer ett litet gästinlägg på temat för eller emot Västlänken. Ulf Wennerlöf har läst Föreningen Nej till Västlänkens ”Yttrande över granskningsutlåtande omfattande järnvägsplan för järnvägstunneln Västlänken, TRV 2013/92333” som vi publicerat i ett tidigare inlägg. Ulf menar att det är tydligt hur taktiken är upplagd för att allmänheten inte skall få en klar bild av projekt Västlänken. 


Innan man kan ta ställning på riktigt måste man ta reda på vad som är fakta och vad som är propaganda och manipulerade glädjekalkyler. Om du orkar läsa detta yttrande över järnvägsplanen för Västlänken kanske en del klarnar.

Detta är mer än en vanlig partsinlaga eftersom Trafikverkets svar på yttrandets påståenden finns med. Det mest intressanta med dessa svar är att de avslöjar hur Trafikverket låtit sig styras av politikernas önskade resultat.

De har medvetet byggt sina kalkyler på felaktiga antaganden för att kunna motivera Västlänken. Läs artikeln så ser du vad jag menar.

Har du sett några bra argument för varför Västlänken är den bästa lösningen? Tipsa mig gärna i så fall!

Jag har letat efter argument för Västlänken men endast hittat politikernas glättiga propagandamaterial späckat med politiskt korrekta modeord som ”stärka regionen”, ”grön och nära stad”, ”hållbar” och annat dravel. Man hoppas väl att sådana ord skall klinga vackert och lugnande i de imbecilla undersåtarnas öron så att de håller käften och inte tjötar så mycket. Inga fakta, bara skitsnack.

Jag har noll förtroende för våra nuvarande Göteborgs-politiker oavsett färg (utom en, gissa vem?) efter alla mutskandaler, spårvagnsstrul, Hakefjorden, Gobigas, Ny lågbro som måste öppnas varje timme, You Name It…
Det gör att jag litar inte ett ögonblick på att de är kapabla att producera en intelligent ”målbild” och än mindre på deras förmåga att genomföra den.

Nä, nu känner jag att jag börjar bli en ”grinig gammal gubbe” vilket jag sällan är när det handlar om annat än Västlänken. Fast ibland behöver man vara grinig eller hur?

/Ulf Wennerlöf

Gästkrönika: En augustibetraktelse – Om Västlänkens ingenjörer m.m.

Gästkrönika: En augustibetraktelse - Om Västlänkens ingenjörer

De olika delarna i upphandlingen

Den här veckan återvänder många till arbetet efter semestern. Jag tänker då på alla de ingenjörer som arbetar på de konsultföretag som utför delar i projekteringen av Västlänken. Efter vad jag har hört är det inte ovanligt att personer som utför sådana arbetsuppgifter är motståndare till Västlänken men utför arbetena på order ”för annars gör någon annan det”. Arbetsgivaren kräver att man är lojal, eftersom ”money talks”. En del skakar på huvudet och gör jobbet utan glädje, medan andra mår psykiskt dåligt av denna lojalitetskonflikt. Några få för företaget oumbärliga vågar tacka nej, medan andra tänker att man lätt kan ersättas. Och vem kan klandra de inblandade? Det finns mindre lockande arbetsmoment i många yrken.

Ingenjörer har extra goda förutsättningar att komma till slutsatsen att Västlänken är ett katastrofprojekt. De begriper byggekonomi och inser att budgeten rimligen inte kommer att hålla när 40 procent av tunneln byggs i lera som är ca nio gånger dyrare per 100 meter än bergtunnel. De som var med och byggde Götalänken vet vilka problem som kan uppstå vid övergång mellan lera och berg (då var det två övergångar, nu blir det tio). De inser riskerna med skador på byggnader när grundvattennivån sänks. De har sinne för det kvantitativa och inser att kloka prioritering av kollektivtrafikprojekt måste bygga på stora resandevolymer, vilket placerar Västlänken i skamvrån med dess nytta för en liten rännil av tågpendlare – endast ca 0,5 procent av stadens kollektivtrafikresenärer (och samtidigt ökad restid för ca 3 procent). De inser att alla dessa miljarder skulle göra kolossalt mycket större nytta i de stora resandestråken. (Endast naiva romantiker framför synpunkten att resor Alingsås – Göteborg för att äta glass är skäl till Västlänken. Endast okunniga tror att det går tåg från Lilla Edet.) De inser faran med räddningsschakt istället för separat räddningstunnel. De förstår vad det innebär för folkhälsan med påfrestande byggarbete under dygnets vakna timmar i uppåt tio år, och vad en strypt trafik i viktiga trafikstråk i fem-tio år betyder. De förvånas över att man väljer ett projekt med negativ samhällsnytta (på vanlig svenska: det blir sämre för resenärerna; ett projekt som EU nu valt att inte stödja.) De känner oro för Göteborg.

Men man behöver inte vara ingenjör för att förstå detta. Sunt förnuft räcker långt. En växande andel av allmänheten är alltifrån skeptisk till övertygad motståndare. (Ja-sidans kärntrupp, gissningsvis tränad i verbal härskarteknik av en PR-byrå, excellerar i påståenden om att den förvirrade, utvecklingsfientliga Nej-sidan inte har några argument utan bara har lögner och konspirationsteorier, och lyckas titta bort när dessa argument tydligt framförs.) Jag anar också att många kommunala tjänstemän är emot Västlänken men av förståeliga skäl inte vågar visa detta – det är numera lågt i tak i Göteborgs kommun. Och jag undrar vad majoriteten på Trafikverket tycker. Tidigare fanns en formulering på hemsidan där man skrev att man har uppdraget att bygga Västlänken och fortsätter med detta arbete tills annat besked ges. Formuleringen gav mig känslan av att tjänstemännen på Trafikverket gärna förverkligar en alternativ lösning. Och en sådan förordade man ju tills en kommunal order utgick om att det är en tunnel som gäller.

Tyvärr står den politiska kommunala kartellen ännu fast vid beslutet. Politikerna reagerar inte ens när Trafikverket meddelar att tunnelns kapacitet inte medger de tidigare sagda 17 tågen per timme i varje riktning utan endast 12. En kapacitetsminskning med 30 procent till oförändrade kostnader – visst är våra politiker väldigt förstående gentemot Trafikverkets hantering av Västlänken! (Jag håller det dock för troligt att det i fullmäktige finns en växande andel nejsägare inom kartellpartierna, men här finns såväl rädsla som egenintressen i form av uppdrag att bevaka. Vilken är starkast – lojaliteten mot partiledningen eller lojaliteten mot väljarna?)

Vi blir allt fler som anser att Västlänken ska stoppas, att alternativ ska utredas och att Göteborg kan bättre. Politisk mängdlära säger att fem väljare är fler än fyra politiker, politisk tyngdlära säger att fyra politiker väger mer än fem väljare. Hur ska det gå? Tänk om vi slapp detta stadens självpåtagna ok! Fler än ett antal av stadens ingenjörer skulle känna befrielse, lättnad, glädje, salighet. Det vore la gött!

/Gunnar Lindgren

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook