Utveckla Göteborg

Kategori: årskrönika

Nyårskrönika för 2021

Nyårskrönika 2021Var år 2021 början på slutet för Västlänksprojektet? Ja, mycket tyder på det. Det darrar betänkligt under projektets fötter och korthuset har börjat rämna. Det är inte bara Skattehusets fasad som faller, det gör även bilden av pendeltågstunneln.

Själva tunneln började byggas 2018 och ska vara klar 2024. De två sista åren är tanken att inreda tunnlarna med spår och annat för att i december 2026 invigas. Enligt tidplanen har alltså bygget kommit halvvägs och år 2021 borde ses som ett ”mellanår” utan att ha något att berätta. (Se även: Halva byggtiden har gått – vad är klart och vad återstår?)

Men något att berätta hade projektchefen. Inför Göteborgsregionens politiker erkände han plötsligt i november att ”framdriften hade varit låg”. Lite senare kommer det smått uppseendeväckande utspelet i media där han menar på att projektet är ”lite tidigt in i produktionen för att kunna säga att tidplanen håller”. Vad hände med det annars så tvärsäkra uttalanden om att tidplan och budget håller?

En tidplan som definitivt inte höll under 2021 var förstärkningsarbetet på Götatunnelns norra rör, ett arbete som skulle vara utfört december 2018. Då hade Trafikverket till och med försvarat sin olagliga direktupphandling med att momentet var ”tidskritiskt”. Två år senare, december 2020, körde de gång igen och skulle enligt avtalet vara klara 4 juni, men som på grund av Trafikverkets schabbel inte kom att bli så. Trafikverket skyller förseningen på att de inte fick dispens för att arbeta med bullrande arbeten under natten. När det påpekades att det inte alls framkommer i avtalet något sådant avtal med entreprenören hänvisade Trafikverket att de hade en ”överenskommelse”. Så likt en hästhandlare skriver tydligen Trafikverket med ena handen under ett skriftligt avtal och med den andra skaka hand om andra villkor. Nog andas det desperation hos Trafikverket. Först i december öppnades till slut Götatunneln.

Enligt projektchefen är de ”lite tidigt in i produktionen”. Det borde borga för att det inte heller gått åt så mycket av budgetens pengar. Fast när vi i nätverket granskar projektets ekonomi är det omöjligt att få ihop ekvationen och Trafikverkets svar om hur ekonomin ser ut.

I september tog etapp Korsvägens pengar slut. Allt som sedan dess faktureras för det arbete som utförs (eller inte utförs då det sannerligen inte händer så mycket där!) är på pengar utöver budgeten. Trafikverket försvarar beteendet med att avtalet de har med entreprenören inte alls är en ”budget” utan ett ”riktpris”. Naturligtvis är det enbart hårklyveri eftersom hela projektet har en fast budget där kostnaderna för de olika deletapperna har fördelats. Så i teorin innebär det att ifall det går lite sämre i en av deletapperna kan det kompenseras från de som det går bra för. Men vad gör man när det går dåligt som det gör för Västlänkens samtliga etapper – enligt avtalen kommer ingen ha pengar kvar för hela 2022, men alla ska arbeta till och med år 2024.

Ja, då kan man försöka sig på det Trafikverket gör gentemot allmänheten och politikerna – slå blå dunster. Det är det vi ser i Västsvenska paketens ekonomiska rapporter. Där avslöjas att kostnaderna skenar jämfört med kostnadsprognosen. Tekniken som Trafikverket använder sig av för att dölja att de saknar kontroll är ”osthyveln”. Det vill säga att de hyvlar av stora delar av prognosens framtida planerade kostnader för att täcka den fördyrning som månad efter månad uppstår. På så vis har budgeten för de sista två åren, 2025 och 2026, på bara ett drygt år skalats ner från drygt tre miljarder kronor till endast en. Det är de pengarna ska räcka för att inreda tunnlarna med spår, signalsystem och liknande, men även återställa all mark ovanpå. Då givet att inte åren 2022–2024 blir dyrare än vad som är enligt prognosen för då måste ”osthyveln” fram igen. Och då ska minnas att för åren 2022–2024 är kostnaden i prognosen lägre än vad det blev för 2020 och 2021. Naturligtvis är det orimligt att kostnaden per år blir mindre ifall, som projektchefen säger, de är ”lite tidigt in i produktionen”.

Vi har levt med de gröna planken under ett par år nu. Folk i allmänhet verkar tro att det händer saker där bakom och att tunneln snart är klar. Vi som följer projektet vet att det inte stämmer. Det medger alltså nu även Trafikverket, trots att de samtidigt påstår att tidplan och budget håller. Schizofren hållning blir ett i sammanhanget för snällt ord. Så varför beter sig Trafikverket som de gör? Det är en fråga som upptagit mina tankar under hela hösten. Nu har polletten fallit ner. Och det gör år 2022 för oss medlemmar till ett ännu viktigare år!

I september 2022 är det återigen val. Få är de politiker och tjänstemän som står bakom Västlänken önskar att pendeltågstunneln återigen blir en valfråga. Därför vill de ge sken av att allt är okej, det arbetas på och det flyter framåt. Våra sovande kommunala representanter i Västsvenska paketets styrgrupp är ett synnerligen tydligt bevis på det. Inte en enda gång har de redovisat hur illa det står till i tidplan och budget inför kommunstyrelsen. Kanske de inte anser sig behöva det då kommunstyrelsens ordförande även han sitter med i samma styrgrupp, fast inte på mandat ifrån kommunen utan Göteborgsregionen. De tre tillhör Moderaterna och Miljöpartiet och har precis allt att förlora ifall Västlänken återigen blir en valfråga. Så de vill enbart tysta ner. Och därmed dölja för göteborgarna.

I min dialog om Västlänkens ekonomi med Trafikverkets ledning i Borlänge har det utkristalliserats hur myndighetens taktik är i frågan. Det var då polletten föll ner. Trafikverket agerar medvetet med att köra med full kraft in i väggen. Det viktiga för de är att få byggt så mycket av Västlänken innan valet 2022 och låtsas som att det inte regnar och på så vis säkerställa att det blir ett för de politiskt lugn i Västlänksfrågan inför valet. Strax efteråt kommer de däremot att tvingas krypa till korset och säga att de kommer att behöva mer pengar. Och för den delen, även mer tid. Naturligtvis kommer gemene man då grymta, men då är det försent eftersom det i kommunstyrelsen riskerar sitta en majoritet av Västlänksvänliga politiker som tillåter att våra gemensamma resurser inte går till vård, skola och omsorg utan till en fullständigt meningslös tågtunnel. Det måste såklart stoppas!

Så med dessa ord vill jag att varje medlem inser faran inför kommande år 2022. Ljuset i tunneln är dock att korthuset är på väg att rämna och vi ska hjälpa till att ge det en rejäl knuff. Därför har vi alla en viktig roll att axla och bidra med den förmåga var och en har i Stoppa Västlänken Nu!

Gott Nytt Spännande År!

/Mats

Nyårshälsning från Nätverket – Vad hände 2019?

 

2019 lämnar över

Ett år är till ända. Ja, till och med ett decennium går mot sitt slut. 2019 blir 2020. Så vad har hänt under detta sista år på 2010-talet ur ett Västlänksperspektiv? Tja, egentligen ingenting.


För att kunna skriva denna nyårskrönika bläddrade jag tillbaka i nyhetsflödet. Det är förvånansvärt lite nytt som kommit fram. Den, ur Västlänksmotståndets perspektiv, största nyhet – och bedrövelse – kom 1 februari och var Högsta Domstolens avslag på vår överklagan vad det gäller miljödomen. Det var ett bedrägligt beslut, men knappast oväntat. Oväntat var dock att HD inte tog några av motståndets inverkan i beaktande och med det visade att politiska projekt är viktigare att genomföra än att följa Sveriges Rikes Lag. Något som vi i motståndet under detta decennium har gång på gång kunnat att konstatera.

Med HDs avslag kunde Trafikverket med öppna syndafallsportar gå all in med sitt projekt. Något de faktiskt redan under första halvan av 2018 hade önskat sig genom att begära och erhålla verkställande, det vill säga att köra igång trots att den juridiska processen fortfarande pågick. Nu när vi blickar tillbaka ser vi att projektet knappt har styrfart.

Trots att Trafikverket vill ge sken om en sak, visar verkligheten något helt annat. Bortsett från Station Centralen, den kanske enklaste etappen av de alla, ligger byggarbetet minst ett år försenat på respektive område.

Kvarnberget heter det delprojekt från Station Centralen i höjd med Operan till Residenset där Station Haga tar vid. Här finns bland annat övergången över Götatunneln, som måste förstärkas för att klara av tyngden från Västlänken. Det momentet skulle vara avklarat december 2018, men är tidigast klar sommaren 2020, det vill säga en försening på 1,5 år. Här har de även problem med att säkerställa säkerheten för boende i gropens närhet samt att Trafikverket fortfarande inte har någon lösning på den höjning som måste bli då Västlänkstunneln tvingas gå ovan jord. Och då har man som sagt inte ens egentligen påbörjat det riktiga arbetet med tunneln.

Station Haga är minst ett år försenat. Även det innan de där har börjat gräva. Exempelvis skulle, enligt Trafikverkets tidsplan till Mark- och miljödomstolen, fördämma Rosenlundskanalen mellan november 2018 till mars 2019. Kanalen fördämdes istället november 2019 och väntas vara det fram till våren 2020. Debaclet för arbetstunneln från Linnéplatsen är välkänt. I april 2019 skulle de nått 400 meter in i berget, nu när vi går in i år 2020 har Trafikverket kommit 300.

Det ser likadant ut för Station Korsvägen. Arbetet med arbetstunnlarna går i maklig takt. Där kryddas problemen även med att olika delar av projekteringen är öppet osams och hot mellan underleverantörerna hör till vardagen.

Så under 2019 hände inte mycket ur Västlänksfrågan. Det vi ändock vet är att göteborgarna blir allt mer bittra över projektet. Det visar SOM-institutets årliga mätningar. Förre ordförande för kommunstyrelsen sade i en intervju att ”när bygget väl kommer igång kommer fler att uppskatta det”. Hon hade fel. Aldrig har så många som nu varit negativa och kritiska till Västlänken. Och förklaringen är till största del alla medlemmar i detta nätverk: Stoppa Västlänken Nu.

För det är med er oförtrutet engagemang, glöd och kämpande som allt fler och fler får upp ögonen vilket vansinnigt ”yttersta dumhet” som Västlänken är. En del vill påstå att det inte går att stoppa Västlänken. Jag vill hävda att de har fel. Än finns tid. Ja, just tiden är vår viktigaste bundsförvant just nu. För ju längre tid det tar att bygga Västlänken, desto mer pengar går åt. Och pengar, det har inte projektet gott om där redan reservkapitalet är intecknat.

Nätverket fortsätter under 2020 att granska Västlänksprojektet. Alla stenar är inte vända, och nya dyker upp i leran. Som exemplet från i Påsk i våras då Linnéplatsens arbetstunneln påstods blev saboterad vilket inte riktigt verkar vara en korrekt bild utan en annan lär visas upp under kommande år.

Så nätverket ser fram emot nya spännande avslöjanden under 2020. Och vi ser fram emot att se mer av denna kämpaglöd som har blivit ett signum för Västlänkskampen. Det är ett nytt annalkande år, ett år där vi gemensamt säger ”STOPPA VÄSTLÄNKEN NU!”.

Gott Nytt År

/Mats

Årskrönika 2015 – Året som gjorde skillnad

Årskrönika 2015 - Året som gjorde skillnad2015 var året som gjorde skillnad. Det är då vårt engagemang klädde av Västlänksalliansens kejsare naken och det är året när göteborgaren tog ställning mot Västlänken.

Fast vi har bara börjat. Faktiskt kräver vårt arbete under 2016 en ännu större uppoffring. För under det kommande året väntas vi se en rafflande politisk och juridisk strid. Men det är enbart till vår fördel. Observera det som Trafikverket i somras skrev i sin rapport om attityden till Västlänken: ”Ju mer man vet om Västlänken, desto större är motståndet”.

Å andra sidan, att ta en strid, det är vår styrka. Nätverket har kämpat sedan 2007 och under förra året eskalerade motståndet stort för att under 2015 växa sig än större. Och visst växer det än mer.

En tendens vi har kunnat se är att Västlänksalliansen har under året försökt gjuta olja på vågorna, att förminska debatten. Ett av deras mantra är att debatten är över. Fast som vanligt har Västlänksalliansen i sakfrågor fel. Fakta har ju aldrig varit deras starkaste ämne. Och inte ens i att räkna antalet debattartiklar i Västlänksämnet. För trots att det var ett valår förra året så var antalet debattartiklar i Göteborgsposten nära nog lika många som i år, runt 100 stycken. Det visar inte på minskat intresse, det visar på ett ökat. Förklaringen kan vi lite ironiskt finna i årets första debattartikel: ”Trafikverket blundar för fakta”.

För så har 2015 sett ut.

I december förra året kom Järnvägsplanen, det vill säga i det närmaste slutgiltiga förslaget hur Västlänken väntas byggas. Den i kombination med Järnvägsutredningen från 2006 har slagit blå dunster hos alla. Fast inte i det positiva ordalaget. Sällan har ett projekt blivit så avklätt av sina egna rapporter. Trovärdigheten i att Västlänken ska leva upp till de guld och gröna skogarna som i reklamkampanjerna är så låg att det är något som inte längre används. I själva verket väljer vill man inte gärna prata om Västlänken längre. Den ska bara genomföras. Och med tanke på vad som medlemmar i nätverket har avslöjat under året är det kanske inte så konstigt:

Om kapaciteten:
– Kapacitetsökningen uteblir och pendlarna får i framtiden lika många pendeltåg att välja mellan som de har idag
– Restiden ökar för majoriteten av pendlarna
– Dagens Centralen klarar uppsatta målbilder av resandet
– Centralens kapacitetsbrist beror främst på fel utformad bangård
– Med Västlänken uppstår nya kapacitetsbrister i minst motsvarande nivå vid Olskroken och vid Almedal

Om riksintressen:
– Utan utredning tillskrevs Västlänken år 2006 som riksintresse, men hade aldrig blivit ett riksintresse enligt dagens regelverk
– Flera hundra träd skövlas än vad som har beskrivits
– Residenset står på lera utan grund i sten

Om byggtiden:
– Götatunneln stängs helt av upp till ett år
– Dragningen genom Liseberg beror på felaktiga beräkningar hos Trafikverket
– Kostnaden för sträckan mellan Operan till Residenset är orimligt låg
– Från Kämpebron till Packhusplatsen byggs över kanalen en ny stadsdel av baracker

Om visioner:
– Lika många tåg kommer att trafikeras år 2035 som idag
– Gullbergsvass kan bebyggas redan idag och har inget med Västlänken att göra
– Övrig stadsutveckling har inget med Västlänken att göra.

Ovanstående är enbart ett axplock av fakta som har kommit fram via nätverket. Tack vare nätverkets medlemmar har den fakta fått spridning som motvikt till Göteborgs stads och Trafikverkets marknadsföringsmaterial, den som berättar om de guld och gröna skogarna. Det har skapat en trovärdighet i nätverkets arbete.

För det är fakta göteborgaren efterfrågar. Det är därför tusentals av oss har gått ut på gatorna i demonstrationer – de största på länge. Och när vi lär oss mer, förstår vi mer. Och när vi förstår mer, vill vi en sak: inte bygga Västlänken. Det berättade nämligen Trafikverkets opinionsundersökning de genomförde i somras. Den sammanfattade just det att ju mer man kan om Västlänken, desto större är dess motstånd. Parallellt presenterade SOM-institutet sin årliga studie om attitydundersökning till Västlänken och den visade att majoriteten av göteborgarna numera är emot planerna om en pendeltågstunnel.

Den lilla grupp som fortfarande är för Västlänken kallar vi numera för ”Västlänksalliansen”. Deras ambition är alltså hämma utvecklingen av opinionen. För dem är det inte längre viktigt att driva frågan varför Västlänken ska byggas, de är mer engagerade i att poängtera att Västlänken ska byggas. De saknar helt enkelt argument varför. De lutar sig därför enbart på ordet ”ska”. Det är deras enda räddning. Och det vill rädda är deras egna prestige. För inget annat finns.

Året 2016 kommer vi att slå hål på den prestigen. Det är vårt löfte.

Vi har visat varför Västlänken inte ska byggas. Och det kommer vi att fortsätta att visa. Fler avslöjanden ligger och pyr och väntar på att bli offentliga. Därtill samlar vi krafter som på flera olika plan kommer att stödja de processer som nu väntar oss, som det juridiska och det politiska, och hur och på vilket sätt kommer vi efter nyår berätta i detalj. För nu går vi in i ett nytt år och där behöver vi varje medlem – ny som gammal – och dess stöd. För målet, det är precis det som majoriteten av göteborgarna vill: Stoppa Västlänken Nu!

Och med det tackar vi för året som har varit, men samtidigt kavlar upp ärmarna för det kommande. Njut av kvällen och njut av framtiden.

Gott Nytt År!

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook