Kontakta politikerna!För att hjälpa till att påverka våra politiker så hjälper vi till genom att länka till en lista över samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige. Det är bra att många utnyttjar möjligheten att kontakta dem.

Listan finner du här.

Nedan finns också en text som Gunnar Lindgren har skrivit som förslag på hur man kan skriva.

Glöm inte att fakta och hövlighet vinner över floskler och påhopp!


Ett bra sätt att få stopp på Västlänken är att få en majoritet i kommunfullmäktige att rösta för en motion som yrkar på att Västlänken stoppas och alternativen utreds. Här är en maillista som du kan använda när du skriver till en eller flera politiker. Adresserna ligger i bokstavsordning efter politikernas efternamn.

Gunnars förslag på en text:

Det är inte försent, och det finns många bra skäl till att sätta stopp nu. Allteftersom framkommer fler nackdelar med projektet. Om man stoppar nu och genomför ett alternativ blir det billigare och dessutom blir den alternativa lösningen klar innan Västlänken skulle ha blivit klar om den byggts.

Här är några huvudskäl:

  • Nyttan är ytterst marginell och ger till och med en försämring för de flesta tågpendlare. Det innebär regionförminskning.
  • Trafikverkets beräkningar av nyttor är inte realistiska.
  • Bygget gör att stadens kollektivtrafik inte kan förbättras på många år.
  • Inga göteborgare har nytta av Västlänken, förutom en rännil av utpendlare.
  • Påverkan/Skador på natur- och kulturmiljön i staden är mycket stor och oreparerbar.
  • Tillkommande kostnader saknar täckning – det är inte klart hur detta ska finansieras.

Det får inte bli så att Göteborgs stad ”blir sittande med Svartepetter” och tvingas dra ner på skola/vård/omsorg etc!

 

Print Friendly, PDF & Email