Västlänken skapar kaos

Att det är trångt på en bangård är känt faktum.

Västlänken skulle lösa kapacitetsbristen vid Göteborgs central. Nu visar Trafikverkets simuleringar att Västlänken skapar kaos på bangården och förvirring bland passagerarna.

Ifall Västlänken byggs blir vid Göteborgs central den mest trafikerade timman den mellan kl 9.15 – 10.30. Då övergår nämligen trafikeringen från högtrafik till vanlig. Att denna timma då kan bli den mest kaotiska och trängsta på bangården låter kanske märkligt. Orsaken heter Västlänken.

När högtrafik går till vanlig minskas behovet av antalet tåg. Idag finns det utrymme vid Centralen att där temporärt rangera ut dessa pendeltåg och i omgångar sedan köra dem till sina uppställningsplatser. Detta saknas för Västlänken där alla tåg måste passera Centralens tunnelstation – det går ju inte att ha tåg stående på spåret där. Därför måste dessa pendeltåg direkt föras till sin uppställningsplats som väntas vara i Sävenäs. Det skapar trängsel ute på bangården. En trängsel som idag inte finns. Trafikverket skriver om den planerade rangeringen av tomma pendeltåg i sin utredning om kapacitetsberäkningar (sid. 15): ”Det finns dock inga som helst marginaler för störningar”.

Västlänken som skulle fixa Göteborgs stads problem med tågkapacitet skapar alltså nya.

På Trafikverket har man funderat vidare på hur detta ska kunna lösas. Ett förslag är att låta vissa avgångar från kranskommunerna inte gå via Västlänkstunneln utan som tågen går idag direkt till säckstationen. Fast då räcker egentligen inte Centralen till utan antalet perronger måste byggas ut (det som även brukar kallas för Förstärkningsalternativet där antalet perronger ökar från dagens 16 till 18). Därtill kan en viss förvirring uppstå bland passagerarna, då dessa måste på tidtabellen läsa det finstilta om just deras tåg kommer att gå via Korsvägen/Haga eller direkt till Centralen.

Därmed kan man säga att vi är tillbaka på ruta ett. Trots att politikerna och Trafikverket har byggt en pendeltågstunnel för 20 miljarder kronor. Och fick samtidigt ett behov av att bygga Förstärkningsalternativet.

Tja, smakar det så kostar det brukar det ju heta.

/Mats Lövgren

 

Källa: Järnvägsutredningen, underlagsrapport Kapacitet (2006)

Print Friendly, PDF & Email