Årskrönika 2015 - Året som gjorde skillnad2015 var året som gjorde skillnad. Det är då vårt engagemang klädde av Västlänksalliansens kejsare naken och det är året när göteborgaren tog ställning mot Västlänken.

Fast vi har bara börjat. Faktiskt kräver vårt arbete under 2016 en ännu större uppoffring. För under det kommande året väntas vi se en rafflande politisk och juridisk strid. Men det är enbart till vår fördel. Observera det som Trafikverket i somras skrev i sin rapport om attityden till Västlänken: ”Ju mer man vet om Västlänken, desto större är motståndet”.

Å andra sidan, att ta en strid, det är vår styrka. Nätverket har kämpat sedan 2007 och under förra året eskalerade motståndet stort för att under 2015 växa sig än större. Och visst växer det än mer.

En tendens vi har kunnat se är att Västlänksalliansen har under året försökt gjuta olja på vågorna, att förminska debatten. Ett av deras mantra är att debatten är över. Fast som vanligt har Västlänksalliansen i sakfrågor fel. Fakta har ju aldrig varit deras starkaste ämne. Och inte ens i att räkna antalet debattartiklar i Västlänksämnet. För trots att det var ett valår förra året så var antalet debattartiklar i Göteborgsposten nära nog lika många som i år, runt 100 stycken. Det visar inte på minskat intresse, det visar på ett ökat. Förklaringen kan vi lite ironiskt finna i årets första debattartikel: ”Trafikverket blundar för fakta”.

För så har 2015 sett ut.

I december förra året kom Järnvägsplanen, det vill säga i det närmaste slutgiltiga förslaget hur Västlänken väntas byggas. Den i kombination med Järnvägsutredningen från 2006 har slagit blå dunster hos alla. Fast inte i det positiva ordalaget. Sällan har ett projekt blivit så avklätt av sina egna rapporter. Trovärdigheten i att Västlänken ska leva upp till de guld och gröna skogarna som i reklamkampanjerna är så låg att det är något som inte längre används. I själva verket väljer vill man inte gärna prata om Västlänken längre. Den ska bara genomföras. Och med tanke på vad som medlemmar i nätverket har avslöjat under året är det kanske inte så konstigt:

Om kapaciteten:
– Kapacitetsökningen uteblir och pendlarna får i framtiden lika många pendeltåg att välja mellan som de har idag
– Restiden ökar för majoriteten av pendlarna
– Dagens Centralen klarar uppsatta målbilder av resandet
– Centralens kapacitetsbrist beror främst på fel utformad bangård
– Med Västlänken uppstår nya kapacitetsbrister i minst motsvarande nivå vid Olskroken och vid Almedal

Om riksintressen:
– Utan utredning tillskrevs Västlänken år 2006 som riksintresse, men hade aldrig blivit ett riksintresse enligt dagens regelverk
– Flera hundra träd skövlas än vad som har beskrivits
– Residenset står på lera utan grund i sten

Om byggtiden:
– Götatunneln stängs helt av upp till ett år
– Dragningen genom Liseberg beror på felaktiga beräkningar hos Trafikverket
– Kostnaden för sträckan mellan Operan till Residenset är orimligt låg
– Från Kämpebron till Packhusplatsen byggs över kanalen en ny stadsdel av baracker

Om visioner:
– Lika många tåg kommer att trafikeras år 2035 som idag
– Gullbergsvass kan bebyggas redan idag och har inget med Västlänken att göra
– Övrig stadsutveckling har inget med Västlänken att göra.

Ovanstående är enbart ett axplock av fakta som har kommit fram via nätverket. Tack vare nätverkets medlemmar har den fakta fått spridning som motvikt till Göteborgs stads och Trafikverkets marknadsföringsmaterial, den som berättar om de guld och gröna skogarna. Det har skapat en trovärdighet i nätverkets arbete.

För det är fakta göteborgaren efterfrågar. Det är därför tusentals av oss har gått ut på gatorna i demonstrationer – de största på länge. Och när vi lär oss mer, förstår vi mer. Och när vi förstår mer, vill vi en sak: inte bygga Västlänken. Det berättade nämligen Trafikverkets opinionsundersökning de genomförde i somras. Den sammanfattade just det att ju mer man kan om Västlänken, desto större är dess motstånd. Parallellt presenterade SOM-institutet sin årliga studie om attitydundersökning till Västlänken och den visade att majoriteten av göteborgarna numera är emot planerna om en pendeltågstunnel.

Den lilla grupp som fortfarande är för Västlänken kallar vi numera för ”Västlänksalliansen”. Deras ambition är alltså hämma utvecklingen av opinionen. För dem är det inte längre viktigt att driva frågan varför Västlänken ska byggas, de är mer engagerade i att poängtera att Västlänken ska byggas. De saknar helt enkelt argument varför. De lutar sig därför enbart på ordet ”ska”. Det är deras enda räddning. Och det vill rädda är deras egna prestige. För inget annat finns.

Året 2016 kommer vi att slå hål på den prestigen. Det är vårt löfte.

Vi har visat varför Västlänken inte ska byggas. Och det kommer vi att fortsätta att visa. Fler avslöjanden ligger och pyr och väntar på att bli offentliga. Därtill samlar vi krafter som på flera olika plan kommer att stödja de processer som nu väntar oss, som det juridiska och det politiska, och hur och på vilket sätt kommer vi efter nyår berätta i detalj. För nu går vi in i ett nytt år och där behöver vi varje medlem – ny som gammal – och dess stöd. För målet, det är precis det som majoriteten av göteborgarna vill: Stoppa Västlänken Nu!

Och med det tackar vi för året som har varit, men samtidigt kavlar upp ärmarna för det kommande. Njut av kvällen och njut av framtiden.

Gott Nytt År!

Print Friendly, PDF & Email