FyrvaktarenEndast ett halvt dygn efter min krönika i GP, blev jag uthängd som ”våldsbenägen extremist” och jämställdes med NMR av en anonym S-skribent på Fyrvaktaren. Efter tre dagar kom en lam ursäkt, men Fyrvaktaren tar samtidigt ny sats och formulerar fler anklagelser. Det är inte första gången framträdande S-företrädare i samarbete med Ja till Trängselskatt anklagar mig och nätverket för mordhot. Nu räcker det.

Den 8 juli skrev jag, som inbjuden sommarkrönikör, denna text på GPs ledarsida.

http://www.gp.se/ledare/bulic-striden-om-v%C3%A4stl%C3%A4nken-d%C3%A4rf%C3%B6r-blev-den-s%C3%A5-het-1.6960271

Jag gav i texten uttryck för att det hårdare debattklimatet var överspelat. Det var fel. Innan dagen var till ända klättrade debatten ner i den hittills djupaste avgrunden. Den socialdemokratiska facebookkanalen Fyrvaktaren, en avknoppning från avsomnade Ny Tid, publicerade denna text (min rödmarkering):

”OLIKA MÅTTSTOCKAR FÖR VÅLDSBEJAKANDE NAZISTER OCH VÄSTLÄNKSMOTSTÅNDARE HOS GPs LEDARSIDA

 Det är tvära kast på GPs ledarsida. Ena dagen förkastas nazisterna som en ”våldsbenägen sekt” som man inte tycker hör hemma i Almedalen. Nästa dag upplåter man hela utrymmet på ledarsidan åt Västlänksmotståndaren Carin Bulic som vill hänga journalister och politiker i lyktstolpar.

 GPs ledarsidas hanteringen av våldsbenägna extremister är inte konsekvent skulle man lugnt kunna säga.

 I går skrev Alice Teodorescu så här om nazisterna i Almedalen: ”Varför dessa antidemokratiska representanter för en våldsbenägen sekt alls ska beredas tillträde till en så symboltyngd arena som Almedalen när de inte kan avhålla sig från att sabotera och skrämma andra deltagare förblir en gåta.”

 Beskrivningen borde gälla också för Bulic och GPs ledarsida. Om man vill ge utrymme åt någon motståndare till Västlänken, som GPs ledarsida för övrigt är en aktiv del av, skulle man ju kunna valt någon annan person än Bulic.

Att bemöta Bulics alla tokiga påståenden i sin text går tyvärr inte av utrymmesskäl. Också Facebook har sina begränsningar.

Fyrvaktaren konstaterar att Västlänken har genomgått den rigorösa utvärdering som krävs av så här omfattande infrastrukturprojekt. Alla politiska beslut är fattade i god ordning. Till det kommer en domstolsprövning som snart är avslutad.

Inför varje steg i de olika processen har Bulic och de olika organisationerna inom Västlänksmotståndet hävdat att deras påstådda sanningar om Västlänken nu ska komma fram och att processen då ska stoppas. I varje prövning har motståndarnas egna ihopkokade påståenden ställts mot verkligheten och verkligheten har vunnit.

Bygget har nu därför börjat på flera platser i Göteborg. Budgetarbetet går så bra att det är möjligt att bygga fyra spår vid stationerna i Haga och vid Korsvägen från start. Det ökar Västlänkens kapacitet från start till mer än vad de olika nyttokalkylerna har utgått ifrån.

Så nu kommer Västlänken inte bara kunna ta emot trafiken på ett framtida dubbelspår mellan Göteborg och Borås utan också på ett framtida dubbelspår längs Bohusbanan.

Utan Västlänken kommer inte en utökad trafik på dessa nya dubbelspår att nå Göteborgs central. Västlänken är därför förutsättningen för fortsatt utbyggnad av Västsveriges järnvägar. I alla fall om de ska nå Göteborgs central.

 När ska GPs ledarsida förstå att motståndet mot Västlänken bygger på ett hopkok av olika missförstånd som fått ett eget liv hos en mycket hängiven skara personer och som sprider dessa med frenesi till sin omgivning?

Fyrvaktaren 8/7 2018


Länk:

https://www.facebook.com/fyrvaktaren/photos/a.1007110596006336.1073741866.113241502059921/1934927969891256/?type=3&theater&ifg=1

Skribenten är anonym men sidan presenteras som socialdemokratisk. Kanske är det samma person som jag nämnde i krönikan, med tanke på vanan att koppla ihop västlänksmotstånd med nazism?

Som underlag för påståendet om min våldsbenägenhet hänvisas till en lösryckt kommentar från ur en Facebooktråd hösten 2017 där medias roll diskuteras. Jag uttrycker då att även media ska ”hängas” för sin undfallenhet att granska Västlänken.  Uttrycket ”hängas” är en metafor, möjligen mer vanlig i Stockholm än här. Metaforen förstår alla utom den som inte vill förstå.  Jag tror exempelvis ingen på allvar trodde att Erik Hamrén menade att han ville ha dödshjälp med det här uttalandet:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/qnkabL/hamren-ska-ni-hanga-nagon–sa-hang-mig

Kommentaren skärmdumpades av personer inom i nätverket Ja till Tränselskatt (JATT) och har använt flitigt i deras förtalskampanj. Det står inget om lyktstolpar i kommentaren utan är något som Fyrvaktaren lagt till. Med tanke på att jag gör åtminstone ett dussin kommentarer i dagligen i vårt forum sedan fyra år, är det lite anmärkningsvärt att de inte hittat fler och grövre uttalanden med tanke på min påstådda våldsbenägenhet.

Det kan förresten noteras att media ”hängt” sig själva, vid vårens presseminarium på Pustervik där medierepresentanter erkände att de borde granskat Västlänken på det sätt GP gjort under våren 2018 mycket tidigare.  Därmed är den frågan avgjord.

Fyrvaktaren angriper mina ”tokiga påståenden” utan att ange några källor härför och följer sedan upp med egna påståenden helt tagna ur luften. Senare hänvisas till en text från JATT som källa. Problemet här är att denna text publicerades mer än ett dygn efter Fyrvaktarens inlägg.

I tråden under inlägget finns ett flertal kommentarer från ledande personer från JATT. JATT har nära kopplingar till främst Miljöpartiet men också till V, S och L samt har sponsrats av Västsvenska Handelskammaren. JATT-företrädarna tar inte avstånd ifrån nazi-kopplingen utan understödjer istället resonemanget med insinuanta kommentarer.

Ett stort antal personer protesterar i tråden. Min fråga och mitt krav på ursäkt förblev obesvarad i mer än två dygn.  Så till slut kom en ”halv pudel”.  (Innan JATT och Fyrvaktaren får för sig att detta uttryck innebär att jag vill dela hundar på mitten, kan jag meddela att även detta är en känd metafor och betyder ”ta tillbaka och be om ursäkt”.)

Fyrvaktarens lama ursäkt

I detta inlägg ber Fyrvaktaren till slut om ursäkt. Men det är en lam ursäkt. Och våldsanklagelserna tar ny sats:

”Fyrvaktaren ber om ursäkt 11/7 2018

 FYRVAKTAREN ÄR EN ERFARENHET RIKARE. VAD HAR BULIC OCH VÄSTLÄNKSMOTSTÅNDARNA LÄRT SIG?

 Alla som ger sig in i debatten om vårt samhälle har ett ansvar för tonen i den debatten. En debatt som är full med aggressiva ord och hatiska omdömen gör att debatten bara blir till för ett fåtal. De stora flertalet undviker då att ge sina synpunkter och idéer. Det gör att utfallet av samtalen om vår gemensamma framtid blir sämre eftersom färre har deltagit.

 Tyvärr är det så i dag i debatterna om bland annat migration och om infrastrukturen i Göteborg. Personer som inte räds att använda de hårda orden har tagit över dessa debatter i olika sociala medier.

 Fyrvaktaren ber därför om ursäkt för att ha bidragit till ett hårt tonläge genom att blanda in nazisters agerande i en text om Västlänken. Att blanda in nazisternas agerande i andra sammanhang än när det gäller deras egna vidriga och dödliga ideologi missuppfattas lätt. Därför är det bäst att hålla sig borta från att nämna nazism i andra sammanhang eftersom nazismen grymhet är så ofattbar. Det gjorde tyvärr inte Fyrvaktaren denna gången. Det har gjort Fyrvaktaren en lärdom rikare.

 Fyrvaktaren har däremot inte påstått att motståndare mot Västlänken är nazister. Fyrvaktaren ställde frågan varför GPs ledarsida behandlar nazister och Bulic på så olika sätt när de båda gjort uttalanden om att ha ihjäl politiker, offentliga tjänstemän och journalister.

 Förhoppningen är att också Bulic och andra motståndare mot Västlänken också blivit en erfarenhet rikare. Debatten om Göteborgs infrastruktur är värd ett bättre öde än att förgiftas av nedsättande omdömen om personer med andra åsikter än de egna. Och dödshot hör inte hemma i det offentliga samtalet.

 Det är extra viktigt i sociala medier att vara tydlig med vad man menar med det som man skriver. Detta eftersom ironi och tonfall inte kan utläsas i skrift. Det är därför som uttalandet från Carina Bulic, ledande inom motståndet mot Västlänken, om att hänga politiker, offentliga tjänstemän och journalister, som hon gjorde på Facebook i oktober 2017, inte kan tolkas på något annat sätt än just det som hon har skrivit.

 När Fyrvaktaren har kritiserat detta hotfulla uttalande har Bulic sagt att hon menade något annat. I stället för att politiker, offentliga tjänstemän och journalister ska hängas menar hon nu att de ska ”hängas ut”. Vad det innebär återstår för Bulic att berätta.

 Det som vi vet är att motståndare mot Västlänken under det senaste året har agerat så hotfullt vid sina demonstrationer utanför kommunfullmäktiges sammanträden i Göteborg att det nu krävs kravallstaket och vakter för att skydda ledamöterna som är på väg in till sammanträdena. Trots det har demonstranter fysiskt gett sig på förtroendevalda politiker.

 Men Fyrvaktaren är av den åsikten att varje människa, även Bulic, har möjligheten att ändra sig och då ska det respekteras.

 Vad det gäller synpunkter på det som Bulic framförde i sin krönika på GPs ledarsida hänvisar fortfarande Fyrvaktaren till den faktagranskning av artikeln som Ja till trängselskatt har gjort.

Fyrvaktaren 11/7 2018”

Fotnot: Påståendet om kravallstaket togs senare tillbaka, när även det visade sig vara taget ur luften. Två gånger på en vecka har alltså Fyrvaktaren vräkt ur sig ogenomtänkta påståenden och anklagelser som senare fått tas tillbaka, men ser sig ändå bemyndigad att ha synpunkter på mina metaforer.

Länk:

https://www.facebook.com/fyrvaktaren/posts/1940141942703192

Ursäkten godtas vad gäller nazikopplingen. Det är bra att även Fyrvaktaren till slut insåg att det inte är rimligt att jämställa motståndare till en tågtunnel med en våldsam nazistisk motståndsrörelse.

Men – texten i övrigt är fortfarande ett grovt och dessutom förnyat angrepp på mig och hela motståndsrörelsen.  Och det är som sagt inte första gången, men vi fördjupar oss inte i det. S och JATT vet precis vad jag syftar på.

Vi har undvikit att dra växlar på detta utan istället fortsätta ägna oss åt att granska Västlänken. Västlänksförespråkarna väljer att istället granska oss. De har fortsatt försöka misskreditera oss, brunmåla oss och utmåla oss som våldsamma. I synnerhet Mats Lövgren och jag utsätts regelmässigt för omfattande personangrepp och regelrätt näthat.  Det läggs enorm energi på att lusläsa alla inlägg och kommentarer från våra 7500 medlemmar i hopp om att hitta något att använda emot oss.  Med tanke på det är skörden rätt mager.

Den uppmärksamme har så här långt i texten noterat att jag undvikit att namnge en enda person. Det beror på att det är vår policy att inte göra det när det inte har särskild betydelse. Stoppa Västlänken är inte intresserad av personangrepp, vi är intresserade av fakta. För ja-sidan gäller det omvända.

Inga våldsamheter

Tre succéartade demonstrationer med flera tusen deltagare har genomförts, under total värdighet. Om den senaste, med minst 10 000 deltagare kunde vi läsa:

”Richard Sörensen fortsätter och säger att det var länge sedan han upplevde ett lika långt tåg. Men trots det stora antalet deltagare så har det varit en lugn demonstration, säger han.

 – Det har varit en lugn och fin demonstration. Vi har inte haft några problem alls. Det enda vi har behövt göra är trafikreglering. ”

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/minst-10-000-personer-deltog-i-demonstrationst%C3%A5get-1.4615071

Debattklimatet – om vi vänder på steken

 Är det då motståndarsidans fel att debatten är hätsk? Låt oss för ett ögonblick vända på steken.

Kan ni tänka er att Vägvalets eller Demokraternas officiella facebookkanal skulle publicera en text där en frontfigur för JATT jämställs med AFA och utmålas som våldsbenägen? Kan ni tänka er att Mats Lövgren, Jan Sylvan och jag skulle gilla inlägget och understödja det med insinuanta påståenden och en text på vår webbsida? Och att Martin Wannholt eller Claes Westberg skulle uttrycka sitt gillande över detta?

Nej. Det skulle helt enkelt inte hända. Vi vet det. Våra följare vet det.  Ja-sidan inser det också, men önskar det vore annorlunda.

Ja-sidan vägrar debattera fakta

 Vi redovisar regelbundet nya fakta, alltid med källor hämtade från Trafikverket, kommunen eller andra offentliga handlingar. Vi möts regelmässigt av lögnanklagelser.

Mats Lövgren och jag har ett flertal gånger ställt oss till förfogande för offentlig debatt. Det vore ju den enklaste sak i världen att överbevisa oss om allt vi påstår är konspirationsteorier. Varken politiker eller JATT har tagit chansen att överbevisa oss ansikte mot ansikte.

Om Västlänken byggs har vi ändå vunnit

 Enligt senaste SIFO-undersökningen har alla partier som står bakom Västlänken (utom V) sedan beslutet 2010 tappat mellan en fjärdedel och hälften av sitt stöd i Göteborg. S har halverat sitt.

Fyrvaktaren pratar om att ”ta lärdom”. Nu har S, MP och deras allierade gjort samma misstag i åtta år och de fortsätter på samma väg. Om Fyrvaktarens text och hur den bemöttes är symptomatiskt för västlänksalliansens kommunikation med väljarna lär raset fortsätta i tangentens riktning.

På årets första dag skrev Ann-Sofie Hermansson följande:

”Låt oss framställa våra meningsskiljaktigheter på ett rakt och ärligt sätt. Låt oss tillsammans se till att hitta rätt i det utvecklingssprång som staden nu är inne i. Göteborg har ingenting att vinna på en massa destruktiv pajkastning. Göteborgarna har ingen som helst nytta av en massa osaklighet, skenmanövrar och faktaresistens.”

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/det-nya-goteborg-kan-inte-byggas-pa-populism/

Vackra ord som vi till 100 procent instämmer i, men uppenbart helt tomma.

Vare sig Västlänken byggs eller inte, kan ingen undkomma verkligheten.  Byggs den kommer det vi påstått visat sig stämma. Framtiden kommer ge dem som hållit sig till fakta rätt och domen kommer bli hård över faktaförnekarna och reklammånglarna.  Även om de knappast kommer ”hängas i lyktstolpar”.

Vi i Stoppa Västlänken Nu tar kål på floskler och myter, inte på människor. Vårt vapen är verifierbara fakta ur offentliga dokument. Ja-sidans vapen är förtal, misstänkliggöranden, näthat och ryktesspridning. Debatten om debatten är nu avslutad för vår del. Jag förväntar mig inga mer ursäkter, men vi i nätverket förväntar oss att slippa utsättas för fler anklagelser och förolämpningar av detta slag. I synnerhet från Sveriges än så länge största parti och dess lokala företrädare – vilka i hög grad avlönas av bland andra våra medlemmar.

/Carina

Fotnot: Den som vill jämföra fakta kan jämföra JATTs källor och bemötande av min krönika med de källor jag använt. JATTs källor är alltså den utställningshandling jag i min krönika förklarat som missvisande, på grundval av innehållet i protokollen från järnvägsutredningens styrgrupp, vilka JATT väljer att inte publicera. Detta leder till ett märkligt cirkelresonemang. Var och en bör därför läsa både utställningshandlingen och protokollen för att bilda sin egen uppfattning.

https://jatrangselskatt.se/2018/07/09/faktakollen-14-carina-bulics-gastkronika-i-gp/

http://stoppavastlanken.nu/kallor-och-fortydliganden-till-carina-bulics-sommarkronika-i-gp/

Print Friendly, PDF & Email